Panelové měřicí přístroje

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Společné technické parametry řady MP. Ampérmetry. Voltmetry. Teploměry termoelektrické. Otáčkoměry. Přístroje řady FP. Ampérmetry. Voltmetry. Příslušenství. Rozměrové náčrtky ...

Vydal: METRA BLANSKO a.s. Autor: Metra Blansko

Strana 7 z 28

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
MP 210 220 230 220-T 230-T Třída přesnosti 2,5 1,5* 1,5* 1,5* 1,5* Výchylka ukazovatele 95° 100° 100° 100° 100° Délka stupnice 78 Rozměry průčelí 49,3 24,0 73,5 36,6 96,5 48,1 73,5 36,6 96,5 48,1 Hmotnost cca 0,05 0,08 0,11 0,11 0,14 Ampérmetry xA/60 umožňují rozšíření rozsahů pomocí vnějšího záměnného bočníku pro všechny typy.. ..... 002 127 08.Ampérmetry pro stejnosměrný proud 5 Vnitřní odpor (Ω) Úbytek napětí (mV) 210 Objednací čísla 40 6500 200 200 200 200 60 5400 8650 200 300 300 300 300 100 4000 4020 300 400 400 400 400 150 2600 2200 400 500 500 500 500 250 1000 850 500 600 600 600 600 400 380 320 600 700 700 700 700 600 160 140 700 800 800 800 800 1 800 900 900 900 900 1,5 900 000 000 000 000 2,5 000 100 100 100 100 4 100 200 200 200 200 5 200 300 300 300 300 6 300 400 400 400 400 10 400 500 500 500 500 15 500 600 600 600 600 20 600 700 700 700 700 25 700 800 800 800 800 40 800 900 900 900 900 60 900 000 000 000 000 100 000 100 100 100 100 150 100 200 200 200 200 250 200 300 300 300 300 400 300 400 400 400 400 600 400 500 500 500 500 1 500 600 600 600 600 1,5 600 700 700 700 700 2,5 700 800 800 800 800 4 800 900 900 900 900 6 900 000 000 000 000 10 200 200 15 300 300 25 400 400 40 500 500 60 600 600 xA/60mV-6Ω 3000 100 100 100 100 4–20mA 200 200 700 700 MP 220 002 125 59. * pro rozsahy třída 2,5 Hmotnost přístrojů rozsahu bočníkem tubusu: 220-T 0,14 kg, 230-T 0,18 kg Rozsah MP 210 MP 230 002 126 99.. . . .. . Tyto ampérmetry jsou cejchovány s připojovacím měděným vedením 0,75 mm2 m).. 002 127 01. 002 127 02.. MP 220 230 220-T 230-T .