Panelové měřicí přístroje

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Společné technické parametry řady MP. Ampérmetry. Voltmetry. Teploměry termoelektrické. Otáčkoměry. Přístroje řady FP. Ampérmetry. Voltmetry. Příslušenství. Rozměrové náčrtky ...

Vydal: METRA BLANSKO a.s. Autor: Metra Blansko

Strana 5 z 28

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
Společné technické parametry řady 3 Zvláštní provedení: - rozsahu - vnitřního odporu - tisku číselníku - poloha ukazovatele uprostřed - poloha ukazovatele vpravo - nožový ukazovatel - cejchování při jiném kmitočtu než Hz - otřesuvzdorné provedení - specielní provedení Výrobce vyhrazuje právo změnu vnitřního odporu přístrojů. MP 40, 210 CAT II 300 V 2,3 kVef 50/60 Hz MP 80, 120, 220, 230 CAT III nebo CAT ll 300 600 V 2,3 kVef 3,7 kVef 50/60 Hz . Pro potlačení elektromagnetického rušení musí být přívodní vodiče přístroji zkrouceny hustotou až 10 zkrutů cm, provedení pocínované lanko minimálním průřezu 0,75 mm2 pro délku vedení 1 (netýká ampérmetrů montáží bočníku plášti přístroje). přesnosti K Bezpečnostní požadavky dle ČSN 61010-1 A2 Zařízení třídy ochrany II Stupeň znečištění 2 Kategorie přepětí instalaci Pracovní napětí Zkušební napětí Přetížitelnost dle ČSN IEC 51 Elektromagnetická kompatibilita dle ČSN 61326 (1997) požadavky zkoušku Tabulka kriterium činnosti A Krytí průčelí 52 přívodních svorek 00 Mechanická odolnost dle ČSN 60068 27, 29 provozní vibrace Hz, amplituda rozkmitu 0,15 mm odolnost vůči nahodilým úderům úderů 150 m/s2 odolnost vůči nárazům při přepravě 1000 rázů 100 m/s2 Jmenovitý rozsah použití dle ČSN IEC 51 teplota -40 60°C relativní vlhkost při 23°C tlak 106 kPa kmitočet střídavé veličiny ±10 % poloha svislá % Klimatická odolnost dle IEC 51 odolnost vůči vlivu nízké teploty -40°C odolnost vůči vlivu zvýšené teploty +60°C Střídavými ampérmetry rozsahů 100 lze měřit zaručované třídě přesnosti podmínkou, že elektrický obvod střídavého proudu napětí minimálně těchto údajů lze vypočítat minimální impedanci měřicího obvodu. Společné technické údaje Měřicí ústrojí magnetoelektrické Teplotní koeficient tř