Panelové měřicí přístroje

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Společné technické parametry řady MP. Ampérmetry. Voltmetry. Teploměry termoelektrické. Otáčkoměry. Přístroje řady FP. Ampérmetry. Voltmetry. Příslušenství. Rozměrové náčrtky ...

Vydal: METRA BLANSKO a.s. Autor: Metra Blansko

Strana 20 z 28

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
Tachogenerátory nejsou záměnné, musí být ukazovacím přístrojem scejchovány./ min a zatíž. Provedení J 13A1 pružnou spojkou 0,9 J 13A3 pro pohon řemenicí 0,9 Typ Druhy tachogenerátorů Napětí při 1500 ot. mA Hmotnost asi kg Pro montáž pod panel průčelním rámečkem 004 322 200 100 004 322 200 300 004 322 500 Pro montáž panel 004 322 200 200 004 322 200 400 004 322 200 600 Typ Příslušenství pro montáž přístroje MP 220 230MP 210 OBJEDNÁVÁNÍ PANELOVÝCH PŘÍSTROJŮ V OBJEDNÁVCE NUTNO UVÉST: V objednávce nutno uvést: - název typ přístroje - počet kusů - měřicí rozsah, případně převod transformátoru - objednací číslo přístroje - otřesuvzdorné provedení - počet záměnného příslušenství, je-li žádáno (záměnné nebo omezeně záměnné bočníky, děliče napětí) - objednací číslo záměnného příslušenství - počet příslušenství pro montáž pod panel nebo nad panel - objednací číslo příslušenství - termín dodání - místo určení . Číselník ukazovacího přístroje cejchován přímo otáčkách/min. Odpor spojovacího vedení hodnoty nemá vliv přesnost měření. Vysokonapěťové děliče 0,4 mA Hřídel měřeného stroje mechanicky spojen rotorem tachogenerátoru.Příslušenství Objednací čísla 1 002 029 070 500 - 1,5 002 029 070 100 - 2,5 002 029 070 200 - 4 002 029 070 300 - 6 002 029 070 300 - 10 002 029 070 400 002 043 740 100 15 002 043 740 200 25 002 043 740 300 s krytem Rozsah bez krytu Bočníky mV, 150 mV 60 kA 150 kA Rozměry bočníků způsob objednávání jsou uvedeny samostatném katalogu bočníků. jeho výstupních svorkách měříme střídavé napětí úměrné měřeným otáčkám. Směr otáčení nemá měření vliv