Panelové měřicí přístroje

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Společné technické parametry řady MP. Ampérmetry. Voltmetry. Teploměry termoelektrické. Otáčkoměry. Přístroje řady FP. Ampérmetry. Voltmetry. Příslušenství. Rozměrové náčrtky ...

Vydal: METRA BLANSKO a.s. Autor: Metra Blansko

Strana 19 z 28

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
17Voltmetry FP 120 Třída přesnosti 1,5 1,5 Výchylka ukazovatele 80° 80° Délka stupnice 57,2 96,7 Rozměry průčelí 120 120 Hmotnost cca 0,17 0,24 FP 80 Objednací čísla 6 410 420 10 510 520 15 610 620 25 710 720 40 810 820 60 910 920 100 010 020 150 310 320 250 410 420 400 510 520 500 610 620 600 710 720 xkV/100 110 120 xkV/110 210 220 092 000 94. Rozsahy xkV/ 100 xkV/110 jsou určeny pro připoje- ní měřicí transformátor napětí primárním napětím Un sekundárním napětím 100 110 Tento transformátor není součástí dodávky. .. V objednávce nutno uvést hodnotu jmenovitého napětí primáru převod transformátoru. FP 120 . ... Rozsah 092 000 94. Vlastní spotřeba voltmetrů: 0,9 1,6 podle roz- sahu.