Panelové měřicí přístroje

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Společné technické parametry řady MP. Ampérmetry. Voltmetry. Teploměry termoelektrické. Otáčkoměry. Přístroje řady FP. Ampérmetry. Voltmetry. Příslušenství. Rozměrové náčrtky ...

Vydal: METRA BLANSKO a.s. Autor: Metra Blansko

Strana 18 z 28

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.







Poznámky redaktora
FP 120 Rozsah FP 80 Objednací čísla 092 000 94. ..Ampérmetry FP 120 Třída přesnosti 1,5 1,5 Výchylka ukazovatele 80° 80° Délka stupnice 57,2 96,7 Rozměry průčelí 120 120 Hmotnost cca 0,2 0,3 FP 80 Objednací čísla 60 910 920 100/200 910 920 100 010 020 150/300 010 020 150 110 120 250/500 110 120 250 210 220 400/800 210 220 400 310 320 0,6/1,2 310 320 600 410 420 1/2 410 420 1 510 520 1,5/3 610 620 1,5 710 720 2,5/5 710 720 2,5 810 820 4/8 810 820 4 910 920 6/12 010 020 6 110 120 10/20 110 120 10 210 220 15/30 210 220 15 310 320 25/50 310 320 25 410 420 40/80 410 420 40 510 520 60/120 510 520 60 610 620 xA/1; 510 520 xA/5; 910 920 xA/1 610 620 610 620 xA/5 010 020 010 020 092 000 94. . V objednávce nutno uvést hodnotu jmenovitého proudu převod transformátoru. . FP 120 Ampérmetry přímé Ampérmetry dvojnásobně přetížitelné ... 092 000 94.. Rozsah 092 000 94..... Vlastní spotřeba ampérmetrů: - přímé 0,3 0,5 dle rozsahu - přetížitelné (2x) dle rozsahu Rozsahy xA/1 xA/ respektive xkA/1; xkA/5; jsou určeny pro připojení měřicí transformátory proudu primárním rozsahem jmenovitého proudu sekundárním proudem nebo Tyto transfor- mátory nejsou předmětem dodávky.