Panelové měřicí přístroje

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Společné technické parametry řady MP. Ampérmetry. Voltmetry. Teploměry termoelektrické. Otáčkoměry. Přístroje řady FP. Ampérmetry. Voltmetry. Příslušenství. Rozměrové náčrtky ...

Vydal: METRA BLANSKO a.s. Autor: Metra Blansko

Strana 21 z 28

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
s. Opravy servis Pražská 1602 678 Blansko tel.s. závod elektrotechnika Pražská 1602 678 Blansko tel.cz ZÁRUČNÍ OPRAVY: METRA BLANSKO a.s.: 516 591 029 fax: 516 591 504 e-mail: bayer@metra.: 516 591 234 fax: 516 591 504 e-mail: nejezchlebp@metra. závod ekektrotechnika oddělení Reklamace Pražská 1602 678 Blansko tel.cz OPRAVY SERVIS: METRA BLANSKO a.19Příslušenství ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY: - přístrojů 40, 210 třída přesnosti 1,5 - pracovní poloha jiná než svislá - cejchování při jiné frekvenci než Hz - další symboly nebo jiné značení číselníku - barevná značka číselníku - balení jiné než normální - odpor přívodů pro připojení ampérmetrů bočníku je-li jiný než 0,01 Ω �- kalibrační protokol, je-li vyžadován ROZSAH DODÁVKY: - panelový přístroj - záruční list - přepravní obal - požadované příslušenství OBJEDNÁVKY, OPRAVY SERVIS: OBJEDNÁNÍ: METRA BLANSKO a.cz .cz KALIBRAČNÍ SLUŽBA: METRA BLANSKO a.s.: 516 591 041 e-mail: zlamalova@metra.: 516 591 233 fax: 516 591 504 e-mail: dvorakova@metra. Oddělení Metrologie-KMS Pražská 1602 678 Blansko tel