OEZ: Modulární přístroje Minia 2015

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Přehled provedení a popis...................................................................................................... B2Jističe LTE.......................................................................................................................................... B4Jističe LTN....................................................................................................................................... B10Jističe LVN...................................................................................................................................... B22Jističe LST-DC................................................................................................................................. B29Příslušenství.................................................................................................................................. B32Propojovací lišty............................................................................................................................ B40

Vydal: OEZ s.r.o. Autor: OEZ

Strana 90 z 203

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
SvodičebleskovýchproudůapřepětíSJBC-25E-.Minia D8 SJBC, SVBC Přepěťové ochrany KOMBINOVANÉ SVODIČE BLESKOVÝCH PROUDŮ PŘEPĚTÍ SJBC, SVBC + „ ochraně elektrických sítí zařízení před přepětím vzniklým přímým nebo nepřímým úderem blesku do jímacího zařízení budov, vedení apod. „ Schopnost zhášet následný zkratový proud kA bez výfuku ionizovaného plynu. „ Konstrukce: vícedílná, sestávající základny a výměnných modulů.. „ Dálková vizuální signalizace stavu odpojovacího zařízení (po odpojení svodič bleskového proudu nefunkční nutné vyměnit výměnný modul). „ Podrobnější informace ohledně přepěťových ochran OEZ naleznetevdokumentu„Přepěťovéochrany-Aplikační příručka”. Síť Typ Objednací Počet Hmotnost Balení kód modulů [kg] [ks] TN-C (3L PEN) SJBC-25E-3-MZS OEZ:38361 1,04 1 TN-S (3L PE) SJBC-25E-3N-MZS OEZ:38362 1,43 1 Pro přístroj Náhradní modul Objednací Počet modulů Hmotnost Balení kód přístroji [kg] [ks] SJBC-25E-3-MZS SJB-N25E-1-M OEZ:38363 0,129 10 SVC-N350-1-M OEZ:38364 0,052 10 SJBC-25E-3N-MZS SJB-N25E-1-M OEZ:38363 0,129 10 SVC-N350-1-M OEZ:38364 0,052 10 SJB-100E-N-M OEZ:38359 0,240 10 Výměnné moduly . Moduly lze případě měření nebo poruchy vyjmout bez nutnosti odpojovat zařízení. „ Snižuje napětí omezuje energii přepěťové vlny způsobené přímým nebo nepřímým úderem blesku a nebo spínacími pochody sítích. „ Hlavní prvky tvoří zapouzdřené jiskřiště s elektronicky řízenou zapalovací spouští (T1) schopné svádět bleskové proudy (10/350 μs) němu paralelně řazený varistor (T2) rychlejší reakční dobou (25 ns). „ ochraně před přepětím vzniklým atmosférickými poruchami spínacích pochodů sítích. „ Svodiče bleskových proudů přepětí určené pro použití v domovních,bytových,komerčníchapodobnýchinsta- lacíchzařazenýchdoskupiny„velkéohroženíinstalace“. „ ochraně běžné elektroinstalace bytech, domech, komerčních budovách apod.. „ Použití: jako první stupeň (hrubá ochrana) druhý stupeň (střední ochrana) třístupňové ochraně před přepětím typ typ podle ČSN 61643-11. „ Modulyjemožnévevlastnízákladněotočito180°,čímž je umožněno otočení celého přístroje při zachování čitelnosti popisu (například při přívodu shora). „ Pro čtyřvodičovou síť TN-C použijeme SJBC-25E-3-MZS a pro pětivodičovou síť TN-S, použijeme SJBC-25E-3N-MZS. „ Možnost montáže běžných rozvodnicových a rozvá- děčových skříní Distri