OEZ: Modulární přístroje Minia 2015

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Přehled provedení a popis...................................................................................................... B2Jističe LTE.......................................................................................................................................... B4Jističe LTN....................................................................................................................................... B10Jističe LVN...................................................................................................................................... B22Jističe LST-DC................................................................................................................................. B29Příslušenství.................................................................................................................................. B32Propojovací lišty............................................................................................................................ B40

Vydal: OEZ s.r.o. Autor: OEZ

Strana 89 z 203

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Minia D7 SJB Přepěťové ochrany SVODIČE BLESKOVÝCH PROUDŮ SJB Schéma Při působení svodiče dochází výfuku ionizovaného plynu zezadnístranysvodiče. Minimální vzdálenost těžko popř.2.Deionizačníprostordefinujeobr. nesnadno hořlavých nehořlavých materiálů (třída reakce oheň A1,A2,B)stanovujeobr. 55 mm 55 mm55 mm 100 mm 120° 7,5 mm 55mm55mm 1) 2) N ) (N) SJB-NPE-1,5 L/N ) (L/N) SJBplus-50-2,5 Deionizační prostory SJBplus-50-2,5 N L1 L3 SJB-25E-3N-MZS L1 L3 SJB-25E-3-MZS 1112 1112 14 .1. V deionizačním prostoru nesmí být žádný lehce a středně hořlavý materiál (třída reakce oheň nebo podle ČSN 13501-1 +A1) ani neizolované vodivé části pod napětím