OEZ: Modulární přístroje Minia 2015

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Přehled provedení a popis...................................................................................................... B2Jističe LTE.......................................................................................................................................... B4Jističe LTN....................................................................................................................................... B10Jističe LVN...................................................................................................................................... B22Jističe LST-DC................................................................................................................................. B29Příslušenství.................................................................................................................................. B32Propojovací lišty............................................................................................................................ B40

Vydal: OEZ s.r.o. Autor: OEZ

Strana 89 z 203

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
nesnadno hořlavých nehořlavých materiálů (třída reakce oheň A1,A2,B)stanovujeobr. Minimální vzdálenost těžko popř.Deionizačníprostordefinujeobr. 55 mm 55 mm55 mm 100 mm 120° 7,5 mm 55mm55mm 1) 2) N ) (N) SJB-NPE-1,5 L/N ) (L/N) SJBplus-50-2,5 Deionizační prostory SJBplus-50-2,5 N L1 L3 SJB-25E-3N-MZS L1 L3 SJB-25E-3-MZS 1112 1112 14 .Minia D7 SJB Přepěťové ochrany SVODIČE BLESKOVÝCH PROUDŮ SJB Schéma Při působení svodiče dochází výfuku ionizovaného plynu zezadnístranysvodiče.2. V deionizačním prostoru nesmí být žádný lehce a středně hořlavý materiál (třída reakce oheň nebo podle ČSN 13501-1 +A1) ani neizolované vodivé části pod napětím.1