OEZ - Modi - Záskokový automat

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Vydal: OEZ s.r.o. Autor: OEZ Letohrad

Strana 21 z 28

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
..5 X6.8 X6.Arion X5.12 X5.5 X7....1 X6.12 X6.6 .Arion jistič zdroje X5,6,7 2.Arion jistič spojky X5,6,7 zátěž 19 .12 X5.7 X6.6 1 5 2.13 X7.1 X6.13 X6.1 X6..Arion 5 205 208 204 207 206 203 202 201 210 105 108 104 107 106 103 102 101 110 X5..8 X5..2 X5..11 X6.13 X6.4 X7.Arion jistič zdroje X5,6,7 3..3 X6.12 X6.3 X6.4 X6.11 X6. 2 5 ------- 4 6 L1 PE L1 L3 2 N PE Z1 Z2 T F - transformátor musí být dodržen sled fází generátor musí být dodržen sled fází pojistky charakteristikou připojovací svorkovnice přepínač funkce signalizace funkce záskokového automatu A/AC 230 (AC-3) signál zapnut jistič 0,1 A/DC (proti svorce mínus) signál zapnut jistič 0,1 A/DC (proti svorce mínus) signál zapnut jistič (spojka) 0,1 A/DC (proti svorce mínus) signál chyba 0,1 A/DC (proti svorce mínus) externí napájení nezávislého zdroje AC/DC ZA-xx-x0xx ZA-xx-x1xx, nebo AC/DC 110 230 220 ZA-xx-x2xx stop tlačítko (pouze provedení ZA-xx-xxxx-A3) konektor pro připojení příslušenství (viz Dokumentace jističe Arion) konektor pro připojení příslušenství (viz Dokumentace jističe Arion) konektor pro připojení příslušenství (viz Dokumentace jističe Arion) ZA záskokový automat XT0 H1-6 H10 26(L+), 27(N-) SB1 1.7 X6..7 X6.12 X5.12 X5.Arion X5.4 X7.6 1 6 ZA 2 4 6 3.5 X7.2 X5...Záskokový automat Modi SCHÉMA Zapojení pro Arion podélnou spojkou L+ ZA-1x-6xxx N- NH1 H6 1 H7 H10 -SB1 T1 L3 PE T2 L+ N27 2L1 2L2 2L3 XT0 Uv F 1L1 1L2 1L3 18 2 F L1 L3 N PE 26 22 24 SA1 1.11 X7.2 X5.....3 X6.8 X5