OEZ - Modi - Záskokový automat

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Vydal: OEZ s.r.o. Autor: OEZ Letohrad

Strana 20 z 28

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
14 SP-BL-X024 1.13 L1 PE A2 3.PS-BL-2200Au 3.BL....BH1000..14 3.PS-BL-2200Au A2 1.PS-BL-2200-Au 1.. 1..PS-BL-2200-Au 1.BL1000..22 3.BL1600.PS-BL-2200Au 3...BL1600..BL1600. 3.14 7 8 107 104 105 108 102 207 206 201 203 202 204 208 205 10 1 10 4 2 MP-BL-X.BL.PS-BL-2200-Au MP-BL-X230 zátěž 18 1.21 L1 L3 N PE Z1 Z2 T F - transformátor musí být dodržen sled fází generátor musí být dodržen sled fází pojistky charakteristikou připojovací svorkovnice přepínač funkce signalizace funkce záskokového automatu A/AC 230 (AC-3) signál zapnut jistič 0,1 A/DC (proti svorce mínus) signál zapnut jistič 0,1 A/DC (proti svorce mínus) signál zapnut jistič (spojka) 0,1 A/DC (proti svorce mínus) signál chyba 0,1 A/DC (proti svorce mínus) externí napájení nezávislého zdroje AC/DC ZA-xx-x0xx ZA-xx-x1xx, nebo AC/DC 110 230 220 ZA-xx-x2xx stop tlačítko (pouze provedení ZA-xx-xxxx-A3) podpěťová spoušť pomocný spínač návěstní spínač motorový pohon podpěťová spoušť pomocný spínač návěstní spínač motorový pohon podpěťová spoušť pomocný spínač návěstní spínač motorový pohon ZA záskokový automat XT0 H1-6 H10 26(L+), 27(N-) SB1 1. 1.13 MP-BL-X...PS-BL-2200Au 3. jistič zdroje SP-BL-X024 3. 3....14 1.22 3.. .14 1.PS-BL-2200-Au MP-BL-X230 2... 3.. 2 5 SP-BL-X024 BL 4 6 9 10 ------- 3....PS-BL-2200-Au MP-BL-X230 3. 3.PS-BL-2200-Au 1.BL.21 A1 1..14 3..Modi SCHÉMA Zapojení pro BL1600/BL1000 podélnou spojkou L+ NH1 H6 Záskokový automat ZA-1x-8xxx H7 H10 -SB1 T1 L3 PE 1 T2 L+ N27 2L1 2L2 2L3 PE F 1L1 1L2 1L3 26 2 F L1 L3 N PE 22 24 SA1 XT0 Uv 1..21 3..PS-BL-2200Au SP-BL-X024 A2 3. jistič spojky SP-BL-X024 3. jistič zdroje SP-BL-X024 3..13 1 3 103 101 2. 2 4 1 MP-BL-X.....BL1000....13 BL 6 BL 1 5 ..PS-BL-2200Au ZA A1 106 1 3 5 2 2 4 6 4 6 1. 2.13 3..13 1.....22 3.