Nosné kabelové systémy - systém protipožární ochrany

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: TOP servis, spol. s r.o.

Strana 13 z 106Poznámky redaktora
2 60 výška max. vytahovací síla při R45 dle DIN 4102-2 (45 min) [kN]/[kg] 0,90/91,77 Max. 022 Třída funkčnosti trasy (min) silové Třída funkčnosti trasy (min) sdělovací PK9-01-19-901-C-0 P90-R P45-R 2 patra 1 patro str. Způsob montáže: Nástěnná vodorovná montáž nosník F Typ: Kabelový žebřík 150 výška Klasifikace požární odolnosti dle ČSN 0895: P45-R, P90-R NORMOVÉ KABELOVÉTRASY KABELOVÉ ŽEBŘÍKY KZ Technické parametry trasy Max. 200 Zatížení kotev Seznam výrobků pro jeden montážní bod Číslo protokolu Číslo protokolu klasifikaci Pr-19-2. (TRANSPORTKABEL DIXI) P45-R NOPOVIC 1-CXKH-V E90 JXFE-V . Nosník připevněn průvlakovými kotvami M10 -10/70, anebo certifi- kovanými kotvami požadovanou požární odolností. Označení požární trasy provádí přístupném místě každých trasy. Vhodnost kotvení případě použití jiné kotvy musí být prokázána zkouškou nebo doložena statickým výpočtem. zatížení ose kotvy MKT max. zatížení ose kotvy M10-10/70 max.r. KZ 150 78 SKZ 150 83 N 150-400 F 84 ZT M8 84 KP M10-10/70 97 KO MKT M8 97 ML M8 97 PV M8 97 SM VRAT. pro 150-400 (spoj/připojení 8/2 16/4 97 Max.o.2.13 KZ 150 Sestavu tvoří kabelový žebřík 150, který uchycen nosníku F. počet pater tras pod sebou 2 Rozteč příček kabelového žebříku [mm] 150 SM VRAT.katal. Sdělovací, datové signální kabely musejí být uloženy tak, aby mezi nimi si- lovými kabely byla každém případě dodržena vzdálenost nejméně 100 mm. vytahovací síla při R45 dle DIN 4102-2 (45 min) [kN]/[kg] 1,82/185,58 Max. vytahovací síla při R90 dle DIN 4102-2 (90 min) [kN]/[kg] 0,80/81,57 Výrobce kabelů Specifikace kabeláže Klasifikace (min) Klasifikace (min) Silové kabely Datové kabely NKT, s. Kabelové žebříky jsou spojeny spojkou SKZ 150. vytahovací síla při R90 dle DIN 4102-2 (90 min) [kN]/[kg] 1,30/132,56 Max. Na trasy možné společně kabely funkčností při požáru ukládat také kabely, které funkčnost při požáru nemají, podmínky, mezi nimi dodržena minimální vzdálenost 200 mm. zatížení ose kotvy MKT max. zatížení ose kotvy M10-10/70 max. Toto spojení je spojovacím materiálem VRAT. Závitová tyč zašroubována kovové kotvy požární odolností typ KO MKT M8. rozteč závěsných míst [mm] 200 Výška bočnice kabelového žebříku [mm] 60 Rozsah šířek kabelového žebříku [mm] 150-400 Max. Kabelové žebříky jsou nosníku přichyceny spojovacím materiálem SM VRAT. P90-R REICHLE AND DE-MASSARI CZECH REPUBLIC A.1. Na normové kabelové konstrukce možné použít kabely libovolného výrobce s prokázanou funkčností při požáru. ML M8, M8 KP M10 SKZ 150 N F ZT M8 1. zatížení [kg/m] 20 Max.S