NOARK Instalační hlavní vypínače

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Vypínače ExI125 lze použít jako hlavní vypínače pro širokou škálu aplikací. Tyto vypínače jsou zkoušeny dle IEC / ČSN EN 60947-3 a splňují též požadavky pro bezpečné odpojení. Kategorie užití AC-22A zaručuje možnost spínání smíšených odporových a induktivních zátěží s mírným přetížením s učiníkem cos j = 0,65. Podkategorie A dovoluje časté spinání. Vypínače řady Ex9I125 jsou vyráběny v modulárním provedení s šířkou jednoho modulu na pól. Lze je připojit standardní propojovací lištou s připojovací vidličkou i kolíkem.

Vydal: NOARK Electric Europe s.r.o. Autor: NOARK

Strana 3 z 6

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
napětí 230/400 AC Jmenovitá frekvence 50/60 Hz Jm. proud AC-22A 230/400 16, 25, 32, 40, 63, 80, 100, 125 A Počet pólů 4 Kategorie užití AC-22A Jmenovité izolační napětí 500 V Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp kV Jmenovitý krátkodobý výdržný proud cw’ 12 Ie Jmenovitá zkratová zapínací schopnost Icm In= 16, 25, 640 A ¡I 40, 1260 A \ 80, 100, 125 ' 2500 A Max. předřazená pojistka 160 AgG Mechanická životnost 000 spínacích cyklů Elektrická životnost 000 spínacích cyklů Mechanické vlastnosti Šířka přístroje (na pól) Výška přístroje (89 včetně západky lištu) Výška výřezu krycí desce mm Montáž přístrojovou (DIN) lištu mm Stupeň krytí IP40, svorky IP20 Svorky Kombinované hlavičkové třmenové Průřez připojovacích vodičů mm2 Utahovací moment svorek 3,5 Nm Tloušťka propojovací lišty 0,8 mm Okolní teplota -30 +70 °C Nadmořská výška 2000 m Relativní vlhkost % Odolnost vůči teplu vlhku třída 2 Stupeň znečištění 2 Instalační třída III Hmotnost 0,09 pól Objednací údaje str. 2 3 NoarK . prac.Technické údaje vypínače Ex9I125 Obecné vlastnosti Modulární provedení Hlavní vypínače funkcí bezpečného oddělení Zabudovaný mechanizmus pro uzamčení poloze vypnuto Elektrické vlastnosti Splňují požadavky IEC/ČSN 60947-3 Jm