NOARK Instalační hlavní vypínače

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Vypínače ExI125 lze použít jako hlavní vypínače pro širokou škálu aplikací. Tyto vypínače jsou zkoušeny dle IEC / ČSN EN 60947-3 a splňují též požadavky pro bezpečné odpojení. Kategorie užití AC-22A zaručuje možnost spínání smíšených odporových a induktivních zátěží s mírným přetížením s učiníkem cos j = 0,65. Podkategorie A dovoluje časté spinání. Vypínače řady Ex9I125 jsou vyráběny v modulárním provedení s šířkou jednoho modulu na pól. Lze je připojit standardní propojovací lištou s připojovací vidličkou i kolíkem.

Vydal: NOARK Electric Europe s.r.o. Autor: NOARK

Strana 2 z 6

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
3 NoarK. číslo Typ 16 Mod 102304 Ex9I125 11 Balení 1/12/144 25 Mod 102305 Ex9I125 25A 1/12/144 32 Mod 100862 Ex9I125 32A 1/12/144 40 Mod 100863 Ex9I125 40A 1/12/144 63 Mod 100864 Ex9I125 63A 1/12/144 80 Mod 100865 Ex9I125 80A 1/12/144 100 Mod 100866 Ex9I125 100A 1/12/144 125 Mod 100867 Ex9I125 125A 1/12/144 2pól Jmenovitý proud Počet pólů Šířka Obj. číslo Typ Balení 16 Mod 102310 Ex9I125 16A 1/3/36 25 Mod 102311 Ex9I125 25A 1/3/36 32 Mod 100880 Ex9I125 32A 1/3/36 40 Mod 100881 Ex9I125 40A 1/3/36 63 Mod 100882 Ex9I125 63A 1/3/36 80 Mod 100883 Ex9I125 80A 1/3/36 100 Mod 100884 Ex9I125 100A 1/3/36 125 Mod 100885 Ex9I125 125A 1/3/36 Technické údaje str.Vypínače Ex9I125 1pól Jmenovitý proud Počet pólů Šířka Obj. číslo Typ 16 Mod 102306 Ex9I125 : Balení 1/6/72 25 Mod 102307 Ex9I125 25A 1/6/72 32 Mod 100868 Ex9I125 32A 1/6/72 40 Mod 100869 Ex9I125 40A 1/6/72 63 Mod 100870 Ex9I125 63A 1/6/72 80 Mod 100871 Ex9I125 80A 1/6/72 100 Mod 100872 Ex9I125 100A 1/6/72 125 Mod 100873 Ex9I125 125A 1/6/72 3pól Jmenovitý proud Počet pólů Šířka Obj. číslo Typ 16 Mod 102308 Ex9I125 : Balení 1/4/48 25 Mod 102309 Ex9I125 25A 1/4/48 32 Mod 100874 Ex9I125 32A 1/4/48 40 Mod 100875 Ex9I125 40A 1/4/48 63 Mod 100876 Ex9I125 63A 1/4/48 80 Mod 100877 Ex9I125 80A 1/4/48 100 Mod 100878 Ex9I125 100A 1/4/48 125 Mod 100879 Ex9I125 125A 1/4/48 4pól Jmenovitý proud Počet pólů Šířka Obj