NOARK Instalační hlavní vypínače

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Vypínače ExI125 lze použít jako hlavní vypínače pro širokou škálu aplikací. Tyto vypínače jsou zkoušeny dle IEC / ČSN EN 60947-3 a splňují též požadavky pro bezpečné odpojení. Kategorie užití AC-22A zaručuje možnost spínání smíšených odporových a induktivních zátěží s mírným přetížením s učiníkem cos j = 0,65. Podkategorie A dovoluje časté spinání. Vypínače řady Ex9I125 jsou vyráběny v modulárním provedení s šířkou jednoho modulu na pól. Lze je připojit standardní propojovací lištou s připojovací vidličkou i kolíkem.

Vydal: NOARK Electric Europe s.r.o. Autor: NOARK

Strana 1 z 6

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
Lze řip jit s lišto řip lič kolíke . yto dle IE pro í. V ířko pól. na pól 1, 4 16, 25, 32, 40, 63, 80, 100, 125 Certifikační značky CB C€ 1 NoarK . Typový klíč Ex9 Vypínač 125:1 Mod.Vypínače Ex9I125 Instalační modulární vypínače Jmenovitý proud 125 A Jmenovité napětí 230 400 AC Jmenovitý krátkodobý výdržný proud cw Splňují požadavky IEC ČSN 60947-3 Zabudovaný mechanizmus pro uzamčení v poloze vypnuto 1 4pólové verze V xI1 lze pro širo šká lika cí. K rie žití tiv írn ým p tíž rie sté í