NOARK Instalační hlavní vypínače

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Vypínače ExI125 lze použít jako hlavní vypínače pro širokou škálu aplikací. Tyto vypínače jsou zkoušeny dle IEC / ČSN EN 60947-3 a splňují též požadavky pro bezpečné odpojení. Kategorie užití AC-22A zaručuje možnost spínání smíšených odporových a induktivních zátěží s mírným přetížením s učiníkem cos j = 0,65. Podkategorie A dovoluje časté spinání. Vypínače řady Ex9I125 jsou vyráběny v modulárním provedení s šířkou jednoho modulu na pól. Lze je připojit standardní propojovací lištou s připojovací vidličkou i kolíkem.

Vydal: NOARK Electric Europe s.r.o. Autor: NOARK

Strana 4 z 6

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
Technické údaje vypínače Ex9I125 Rozměry Schémata zapojení Objednací údaje str. 2 NoarK 4 83