Návod na instalaci omezovačů nízkého napětí ALVL

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Vydal: ACER VOLTAGE s.r.o.

Strana 1 z 2Poznámky redaktora
V pravidelných intervalech kontrolujte zda nejsou omezovače mechanicky poškozené, a zejména mimo­ řád­ ně silné bouřkové činnosti nebo zda nejsou vyjímečně znečištěné.) aktivují se tyristory, které omezí dotykové napětí. Omezovače ALVL jsou bezúdržbové, mají vysokou hodnotu izolačního odporu (kΩ), vysokou ochrannou schopnost. 4.Návod instalaci omezovačů nízkého napětí ALVL 60 ALVL 120 1.2 (obousměrné), typ VLD-O+F jsou určeny k ochraně neživých částí kovových konstrukcí v ev.3 musí být dodrženy normy (ČSN EN 50526-3. Minimální průřez připojovacího vodiče (Cu) mm2 , doporučený průřez mm2 .acervoltage. Vnější izolační plášť tvořen silikonovým kaučukem, který vykazuje vysokou odolnost proti účinkům povrchových svodových proudů a elektrickému oblouku. 2. Využívá pro účinnou ochranu osob, které se mohou dostat kontaktu těmito částmi při úderu blesku nebo při poruchách trakčního vedení.cz V Hradci Králové dne 22. Při montáži musí být dodrženy zásady bezpečnosti ochrany zdraví při práci.cz .: +420 491 618 571 info@acervoltage. Funkční kontrola ALVL Přetížení omezovače napětí ALVL může vést poruše jednoho resp.cz www.r. ALVL se skládá varistorů MOV, vysokovýkonových tyristorů elektroniky (zpožďovací člen), která cca msec aktivuje oba vestavěné vysokovýkonové tyristory.o. ALVL doporučujeme testovat pravidelných intervalech.). napájecích trakčních systémech. Pro připojování možno požít vodiče s kruhovým průřezem. Omezovač navržen tak, aby vysoké teploty, které vznikají uvnitř zařízení byly odváděny do hliníkové konstrukce.acervoltage. případě poruchy vzniklé spojením mezi živou částí napájecí trakční soustavy a vodivou částí neúmyslně spojenou zpětným obvodem, omezovač chrání nedovolenému dotykovému napětí tím, stává vodivým způsobí vypnutí napájení.2022 ALVL* ACER VOLTAGE s. Podle ČSN 50122-1 ed. Dle polarity napětí varistoru aktivován příslušný tyristor tím převezme proud který doposud sváděl aktivovaný varistor... Omezovač instaluje přímo chráněnou stavební konstrukci (pomocí dvou šroubů M12) tak, aby případě jeho aktivace bylo vytvářeno vodivé spojení mezi touto konstrukcí zpětným obvodem. Bratří Štefanů 1170 Hradec Králové 500 03 Česká republika tel.2. obou tyristorů. 3. pantografových oblastech, které mohou být v dotyku vodiči nebo poškozeným sběračem proudu, dále pak nosných konstrukcích stožárů, které mohou stát živými v důsledku poruchy izolace. Typ Výdržné napětí UW Jmenovité spouštěcí napětí US ALVL DC ALVL 120 120 DC Prohlášení shodě výrobku uloženo ke stažení našich webových stránkách www. CHARAKTERISTIKA VÝROBKU JEHO ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI Pokud dojde přepětí (ms hod. Tato aktivace je odvozována úbytku napětí varistoru. místě lze provést kompletní funkční kontrolu omezovače napětí vhodným měřícím přístrojem pro testování izolace např. hydrofobní vlastnosti vykazuje vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům, znečištění, UV záření odolný vůči hrubému zacházení a mechanickému poškození. Doporučená montážní poloha svislá konzolou nahoru.. Megger MIT 1025 nebo Fluke 1555. Před provedením tohoto měření musí být omezovač nízkého napětí odpojen z elektrického obvodu. OBLAST MÍSTO POUŽITÍ ALVL ALVL 120 jsou omezovače nízkého napětí, opakovatelné VLD třídy 2. Jakmile přepětí ustane, tyristory přeruší tok proudu obnoví původní stav. OBECNÁ PRAVIDLA PŘIPOJENÍ OMEZOVAČŮ Montáž smí provádět jen oprávněná osoba s příslušným osvědčením dle ČSN 50110- 1 ed.2: 2011 tento typ omezovače doporučován přednostně k připojení mezi chráněnou část zpětný obvod oblastech trolejového vedení ev