Návod na instalaci omezovačů nízkého napětí ALVL

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Vydal: ACER VOLTAGE s.r.o.

Strana 1 z 2Poznámky redaktora
4. Typ Výdržné napětí UW Jmenovité spouštěcí napětí US ALVL DC ALVL 120 120 DC Prohlášení shodě výrobku uloženo ke stažení našich webových stránkách www. OBECNÁ PRAVIDLA PŘIPOJENÍ OMEZOVAČŮ Montáž smí provádět jen oprávněná osoba s příslušným osvědčením dle ČSN 50110- 1 ed. CHARAKTERISTIKA VÝROBKU JEHO ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI Pokud dojde přepětí (ms hod. Podle ČSN 50122-1 ed.2022 ALVL* ACER VOLTAGE s. hydrofobní vlastnosti vykazuje vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům, znečištění, UV záření odolný vůči hrubému zacházení a mechanickému poškození.) aktivují se tyristory, které omezí dotykové napětí.acervoltage. případě poruchy vzniklé spojením mezi živou částí napájecí trakční soustavy a vodivou částí neúmyslně spojenou zpětným obvodem, omezovač chrání nedovolenému dotykovému napětí tím, stává vodivým způsobí vypnutí napájení. Omezovač navržen tak, aby vysoké teploty, které vznikají uvnitř zařízení byly odváděny do hliníkové konstrukce. 2.2. Při montáži musí být dodrženy zásady bezpečnosti ochrany zdraví při práci. Bratří Štefanů 1170 Hradec Králové 500 03 Česká republika tel.acervoltage. Funkční kontrola ALVL Přetížení omezovače napětí ALVL může vést poruše jednoho resp.3 musí být dodrženy normy (ČSN EN 50526-3. Vnější izolační plášť tvořen silikonovým kaučukem, který vykazuje vysokou odolnost proti účinkům povrchových svodových proudů a elektrickému oblouku.cz .2 (obousměrné), typ VLD-O+F jsou určeny k ochraně neživých částí kovových konstrukcí v ev.2: 2011 tento typ omezovače doporučován přednostně k připojení mezi chráněnou část zpětný obvod oblastech trolejového vedení ev. Minimální průřez připojovacího vodiče (Cu) mm2 , doporučený průřez mm2 . obou tyristorů. Megger MIT 1025 nebo Fluke 1555. Jakmile přepětí ustane, tyristory přeruší tok proudu obnoví původní stav. pantografových oblastech, které mohou být v dotyku vodiči nebo poškozeným sběračem proudu, dále pak nosných konstrukcích stožárů, které mohou stát živými v důsledku poruchy izolace. ALVL se skládá varistorů MOV, vysokovýkonových tyristorů elektroniky (zpožďovací člen), která cca msec aktivuje oba vestavěné vysokovýkonové tyristory. Dle polarity napětí varistoru aktivován příslušný tyristor tím převezme proud který doposud sváděl aktivovaný varistor. OBLAST MÍSTO POUŽITÍ ALVL ALVL 120 jsou omezovače nízkého napětí, opakovatelné VLD třídy 2. Omezovač instaluje přímo chráněnou stavební konstrukci (pomocí dvou šroubů M12) tak, aby případě jeho aktivace bylo vytvářeno vodivé spojení mezi touto konstrukcí zpětným obvodem.o. Tato aktivace je odvozována úbytku napětí varistoru. Doporučená montážní poloha svislá konzolou nahoru.r. ALVL doporučujeme testovat pravidelných intervalech.. 3. napájecích trakčních systémech. místě lze provést kompletní funkční kontrolu omezovače napětí vhodným měřícím přístrojem pro testování izolace např.. Omezovače ALVL jsou bezúdržbové, mají vysokou hodnotu izolačního odporu (kΩ), vysokou ochrannou schopnost. Pro připojování možno požít vodiče s kruhovým průřezem. Před provedením tohoto měření musí být omezovač nízkého napětí odpojen z elektrického obvodu.. V pravidelných intervalech kontrolujte zda nejsou omezovače mechanicky poškozené, a zejména mimo­ řád­ ně silné bouřkové činnosti nebo zda nejsou vyjímečně znečištěné.).Návod instalaci omezovačů nízkého napětí ALVL 60 ALVL 120 1.cz V Hradci Králové dne 22. Využívá pro účinnou ochranu osob, které se mohou dostat kontaktu těmito částmi při úderu blesku nebo při poruchách trakčního vedení.: +420 491 618 571 info@acervoltage.cz www