Montážní návod Jímací stožáry

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Použití: Jímací stožáry jsou vhodné k instalaci oddálených jímacích soustav hromosvodů podle ČSN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Při projektování se nejčastěji využívá metoda ochranného úhlu. Ochranný úhel a je závislý na třídě LPS (hladině ohrožení LPL) a na výšce h jímače nad vztažnou rovinou. Hodnoty ochranného úhlu v závislosti na výšce jsou uvedeny v tabulce 1, obr. 1 (viz též ČSN EN 62305-3 tab. 3, DS KK2011CZ str. 157 - 159). Při projektování rozmístění stožárů lze stejným způsobem využít i metodu valící se koule (viz též ČSN EN 62305-3 tab. ...

Vydal: DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. organizační složka Praha Autor: DEHN+SOEHNE CZ

Strana 9 z 13

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
DS1712/CZ/12.Konstrukce stojanu matice M8, utah.09 Id. moment Nm otvor mm svorka na zakulacený stojatý falc, kat. Montáž stojanu, připojení falce/profily střechy Str. 365 059 (matice M8, utah. 057867 . moment Nm) konec vzpěry vzdálenost falců/profilů 230 520 mm stojan svorkami zakulacený stojatý falc stojan svorkami stojatý falc kat. 365 059 Obr. 223 010 nebo stojatý falc, kat