Montážní návod Jímací stožáry

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Použití: Jímací stožáry jsou vhodné k instalaci oddálených jímacích soustav hromosvodů podle ČSN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Při projektování se nejčastěji využívá metoda ochranného úhlu. Ochranný úhel a je závislý na třídě LPS (hladině ohrožení LPL) a na výšce h jímače nad vztažnou rovinou. Hodnoty ochranného úhlu v závislosti na výšce jsou uvedeny v tabulce 1, obr. 1 (viz též ČSN EN 62305-3 tab. 3, DS KK2011CZ str. 157 - 159). Při projektování rozmístění stožárů lze stejným způsobem využít i metodu valící se koule (viz též ČSN EN 62305-3 tab. ...

Vydal: DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. organizační složka Praha Autor: DEHN+SOEHNE CZ

Strana 10 z 13

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
Zároveň tím uzemněna.2 Jím ací tyč Jím ací tyč 16/10 našroubuje podpůrnou trubku 22x4 zajistí kontramatkouM16 (viz obr.: střecha kjím ací soustavě připojuje přes okapové žlaby pomocí příslušných svorek rozmístěných typickými odstupy. Str.1 Svod Jím ací stožár prostřednictvím konstrukce stojanu připojovacími svorkami připojen střeše. Je-li střecha součástíjím ací soustavy hromosvodu, není nutné jímacímu stožáru připojovat další svod drátu 8-10 mm. Sestavený stožár zasune kolmo úchytu stojanu upevní aretovacími šroubyM8 (utahovací moment15 Nm), které zajistí kontramatkamiM8 (viz obr. 3. DS1712/CZ/12. 11).2 str. 11). 3.09 Id. 057867 .2 str.2. Např.3. 3