Montážní návod Jímací stožáry

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Použití: Jímací stožáry jsou vhodné k instalaci oddálených jímacích soustav hromosvodů podle ČSN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Při projektování se nejčastěji využívá metoda ochranného úhlu. Ochranný úhel a je závislý na třídě LPS (hladině ohrožení LPL) a na výšce h jímače nad vztažnou rovinou. Hodnoty ochranného úhlu v závislosti na výšce jsou uvedeny v tabulce 1, obr. 1 (viz též ČSN EN 62305-3 tab. 3, DS KK2011CZ str. 157 - 159). Při projektování rozmístění stožárů lze stejným způsobem využít i metodu valící se koule (viz též ČSN EN 62305-3 tab. ...

Vydal: DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. organizační složka Praha Autor: DEHN+SOEHNE CZ

Strana 8 z 13

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
223 010/ 4x kat. Nejdříve patřičným utahovacím momentem dotáhnou svorky nakonec dotáhne matice M16 (viz obr. 057867 . 105 410 délka: 1000 mm 4x kat. 103 221 délka: 2000 mm kat. str. 223 070 kat. 123 430 délka: 3000 mm kat. 3., které jsou umístěny rovných plechových střechách. 123 425 délka: 2500 mm kat. Jímací stožáry odélce 2500 3500 mm Str. Pak nastaví vzpěry stojanu stojan pomocí svorek/podpěr nasadí jednotlivé falce/profily. 9). 123 435 délka: 3500 mm kat. jímací stožár komplet jímací tyč 0 16/10 mm podpůrná trubka Al 0 22x4 mm připojovací svorka podpěra kat. 103 221 délka: 2000 mm kat. 365 059/ 4x kat.2 Úprava stojanu Stojan třeba upravit podle vzdálenosti sousedních falců /šířky plechů (230-520 mm). Jím ací tyče jsou dimenzovány nárazy větru axim ální rychlostí 145 km/h 161 km/h (zóna zatížení větrem II+III podle DIN 4131). Poznámka Svorky/podpěry použité pro uchyceníjímacího stožáru profil střechy jsou schopny vést bleskový proud 100 (10/350 ps). 9). 223 070 kat.: střeše stojatými falci použijí svorky kat. 103 231 délka: 2500 mm kat.09 Id. 365 059/ 4x kat. 223 010 (viz obr. 223 010/ 4x kat. str. spodní straně konstrukce stojanu je nutno povolit matici M16. 105 405 délka: 500 mm 4x kat.Jímací stožáry pro plechové střechy Jímací stožáry uvedené tabulce slouží ochraně nástaveb, světlíků apod. 105 410 délka: 1000 mm 4x kat. DS1712/CZ/12.1. Svorky třeba dotáhnout maximálním utahovacím momentem podle zóny zatížení větrem III podle DIN 4131 (110 136 Nm). straně 9).1 Svorky pro připojení střešní krytině Volba svorek/podpěr řídí podle profilu konkrétní střechy např. 3. 3. 365 059, na střeše zakulacenými stojatými falci použijí svorky kat. 365 059/ 4x kat.1. 223 070 kat. 223 010/ 4x kat.1 Montáž Aby dosáhlo dokonalé mechanické stability jímacího stožáru jeho odolnosti proti nárazům větru, musí být otvoru (0 mm) konci každé vzpěry namontována svorka pro připojení střešní krytině (viz obr. 123 401 stojan vzpěrami vzdálenost falců profilů 230 520 mm Tab