LOVATO: Odpínače a přepínače

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Jmenovité výkonnosti 16A až 1250A Provedení pro přímé ovládání, oddělenou montáž a montážv krytu Široká řada příslušenství Verze pro fotovoltaické aplikace ...

Vydal: LOVATO Electric s.r.o. Autor: Lovato

Strana 12 z 36

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
000 Pro pojistky typu ❸ Nutno samostatně objednat ovládací páku, případně hřídel ❶..000 GE0630 BT4 630 630 630 15.. Přímé ovládání Oddělená montáž Černá Černá Žluto−červená GEX6 GEX6 GEX6 5 GAX66 GAX66 ❹ GEX6 GEX6 GEX6 6 GEX6 GEX6 GEX6 7 GEX6 GEX6 GEX6 8 GEX6 GEX6 GEX6 9 Přímé ovládání Oddělená montáž Černá Černá Žluto−červená GEX6 GEX6 GEX6 1 Přímé ovládání Oddělená montáž Černá Černá Žluto−červená GEX6 GEX6 GEX6 1 GEX6 GEX66 GEX66 GEX6 GEX67 GEX67 GEX6 GEX6 GEX6 4 Přímé ovládání Oddělená montáž Černá Černá Žluto−červená GEX6 GEX66 GEX66 GEX6 GEX67 GEX67 GEX6 GEX6 GEX6 4 Obecná charakteristika – Jmenovité výkonnosti 50A 1250A – Dostupná provedení: pro přímé ovládání oddělenou montáž (nutno samostatně objednat ovládací páku, případně prodlužovací hřídel viz. Provozní parametry – Jmenovité izolační napětí Ui: • 1000V pro GE060 GE1250 T4, GE0250 NT4/BT4 GE0800 NT4/BT4 • 800V pro GE0050 FT4, GE0125 FT4, GE0160 NT4/BT4, GE0161 NT, GE0200 BT4 – Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp: • 8kV pro GE0050 FT4, GE0125 FT4, GE0160 − GE0400 T4, GE0160 NT4/BT4, GE0161 NT4 • 12kV pro GE0500 GE1250 T4, GE0250 NT4/BT4 GE0800 NT4/BT4, GE0630 DT4 – Elektrická životnost (AC23/400V): 1,000 cyklů (500 cyklů pro GE0800 NT4/BT4) – Mechanická životnost: • 30,000 cyklů pro GE0160 GE0250 T4 • 20,000 cyklů pro GE0251 GE0400 T4 • 10,000 cyklů pro GE0500 GE1250 T4, GE0050 FT4, GE0125 FT4, GE0160 NT4/BT4 GE0400 NT4/BT4 • 5,000 cyklů pro GE0630 NT4/BT4, GE0800 NT4/BT4. Certifikáty standardy Udělené certifikáty: GOST.000 GE0400 NT4 400 400 400 8.000 GE0250 NT4 250 250 250 8..000 GE0250 BT4 250 250 250 4. Výběr ovládací páky Následující tabulka slouží pro výběr správné ovládací páky k jednotlivým typům odpínačů. strana: 2−8).000 GE0630 NT4 630 630 630 15. GE0050 FT4 1. ❺ Ith 250A; 200A/AC21A/<500V.. strana: 2−17) – Montáž pomocí šroubů – Možnost uzamknutí nulové poloze bez dalšího příslušenství. V souladu standardy: ČSN/EN 60947−1, ČSN/EN 60947−3.T4 GE.900 GE0315 315 315 250 1.. Pojistky nejsou součástí odpínače! ❸ Odpínače jsou standardně dodávány včetně ochranného krytu pojistek.000 GE0251 250 250 200 1. GE0160 160 160 125 1. GE0160 BT4 160 160 160 4.000 GE0200 200 160 125 1. ❷ Velikost příslušných pojistek naleznete straně 2−18.000 Přídavné bloky Příslušenství strany 2−16 2−17 Technické parametry strany TC−4 TC−5 Rozměry strany D−6 D−12 Schémata zapojení strana W−2 .800 Pro pojistky typu NFC ❸ Nutno samostatně objednat ovládací páku, případně hřídel ❶.NT4−GE.000 GE0315 BT4 315 315 315 8.500 GE0630 630 630 500 4. Prodlužovací hřídel pro oddělenou montáž nutné objednat samostatně (viz.000 GE0250 250 160 125 1. GE0160 NT4 160 160 125 2.000 GE0800 NT4 800 630 630 15.500 GE0800 800 800 500 4.900 GE0400 400 400 315 2.BT4 2 ❶ Pro správný výběr ovládací páky použijte tabulku pravé straně.Odpínače přepínače Odpínače přepínače 50A 1250A 2−13electric Čtyřpólové odpínače Čtyřpólové odpínače s pojistkami GE.700 Pro pojistky typu ❸ Nutno samostatně objednat ovládací páku, případně hřídel ❶.600 GE1250 1250 800 800 20.100 GE0500 500 500 400 4. strana: 2−17). ❹ Použijte společně prodlužovací hřídelí typu GAX7…A (viz.000 GE0800 BT4 800 630 630 15.000 GE0400 BT4 400 400 400 8.000 GE0200 BT4 200 200 200 4..250 GE0125 FT4 125 125 125 1.200 GE0161 NT4 160 160 160 8.500 GE1000 1000 800 800 7. Objednací Smluvený Jmenovitý Ba− Hmot− kód tepelný provozní le− nost proud Ith proud ní AC21A AC23A AC23A (<500V) (<400V) (<500V) [A] [A] [A] [kg] Nutno samostatně objednat ovládací páku, případně hřídel ❶