LOVATO: Odpínače a přepínače

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Jmenovité výkonnosti 16A až 1250A Provedení pro přímé ovládání, oddělenou montáž a montážv krytu Široká řada příslušenství Verze pro fotovoltaické aplikace ...

Vydal: LOVATO Electric s.r.o. Autor: Lovato

Strana 11 z 36

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
000 Pro pojistky typu ❸. Certifikáty standardy Udělené certifikáty: GOST.900 GE0251 250 250 200 1. V souladu standardy: ČSN/EN 60947−1, ČSN/EN 60947−3.850 GE0200 200 160 125 0.600 Pro pojistky typu NFC ❸.Odpínače přepínače Odpínače přepínače 50A 1250A 2−12 electric Třípólové odpínače Objednací Smluvený Jmenovitý Ba− Hmot− kód tepelný provozní le− nost proud Ith proud ní AC21A AC23A AC23A (<500V) (<400V) (<500V) [A] [A] [A] [kg] Nutno samostatně objednat ovládací páku, případně hřídel ❶. ❷ Velikost příslušných pojistek naleznete straně 2−18. Nutno samostatně objednat ovládací páku, případně hřídel ❶.700 GE0400 400 400 315 1. Třípólové odpínače s pojistkami GE. GE0160 160 160 125 0. ❺ Ith 250A; 200A/AC21A/<500V.. GE0050 1.700 GE0315 315 315 250 1.000 GE0800 800 630 630 13. Nutno samostatně objednat ovládací páku, případně hřídel ❶.600 GE0315 315 315 315 6. GE.B 2 Výběr ovládací páky Následující tabulka slouží pro výběr správné ovládací páky k jednotlivým typům odpínačů.200 GE0800 800 800 500 4. ❹ Použijte společně prodlužovací hřídelí typu GAX7…A (viz. strana: 2−17) – Montáž pomocí šroubů – Možnost uzamknutí nulové poloze bez dalšího příslušenství.900 GE0250 250 160 125 0.N GE. Přímé ovládání Oddělená montáž Černá Černá Žluto−červená GEX6 GEX6 GEX6 5 GAX66 GAX66 ❹ GEX6 GEX66 GEX6 6 GEX6 GEX6 GEX6 7 GEX6 GEX6 GEX6 8 Přímé ovládání Oddělená montáž Černá Černá Žluto−červená GEX6 GEX6 GEX6 1 Přímé ovládání Oddělená montáž Černá Černá Žluto−červená GEX6 GEX6 GEX6 1 GEX6 GEX66 GEX66 GEX6 GEX67 GEX67 GEX6 GEX6 GEX6 4 Přímé ovládání Oddělená montáž Černá Černá Žluto−červená GEX6 GEX66 GEX66 GEX6 GEX67 GEX67 GEX6 GEX6 GEX6 4 Obecná charakteristika – Jmenovité výkonnosti 50A 1250A – Dostupná provedení: pro přímé ovládání oddělenou montáž (nutno samostatně objednat ovládací páku, případně prodlužovací hřídel viz.000 GE1250 1250 800 800 7.700 Pro pojistky typu ❸.600 GE0630 630 630 630 13.600 GE0630 630 630 630 13. GE0160 160 160 125 1. Pojistky nejsou součástí odpínače! ❸ Odpínače jsou standardně dodávány včetně ochranného krytu pojistek.600 GE0400 400 400 400 6. GE0160 160 160 160 3.5 GE0200 200 200 200 3.600 GE0400 400 400 400 6..250 GE0125 125 125 125 1. Provozní parametry – Jmenovité izolační napětí Ui: • 1000V pro GE0160 GE1250, GE0250 N/B GE0800 N/B • 800V pro GE0050 GE0125 GE0160 N/B, GE0161 N/B, GE0200 B – Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp: • 8kV pro GE0160 GE0400, GE0050 GE0125 F, GE0160 N/B, GE0161 N/B GE0200 B • 12kV pro GE0500 GE1250, GE0250 N/B GE0800 N/B – Elektrická životnost (AC23/400V): 1,000 cyklů (500 cyklů pro GE0800 N/B) – Mechanická životnost: • 30,000 cyklů pro GE0160 GE0250 • 20,000 cyklů pro GE0251 GE0400 • 10,000 cyklů pro GE0500 GE1250, GE0050 F, GE0125 GE0160 N/B GE0400 N/B • 5,000 cyklů pro GE0630 N/B GE0800 N/B.. strana: 2−8). Prodlužovací hřídel pro oddělenou montáž nutné objednat samostatně (viz..200 GE1000 1000 800 800 7. Nutno samostatně objednat ovládací páku, případně hřídel ❶.700 GE0161 160 160 160 3.500 GE0250 250 250 250 6.000 ❶ Pro správný výběr ovládací páky použijte tabulku pravé straně.. strana: 2−17).200 GE0630 630 630 500 4.000 GE0800 800 630 630 13.. Přídavné bloky Příslušenství strany 2−16 2−17 Technické parametry strany TC−4 TC−5 Rozměry strany D−6 D−12 Schémata zapojení strana W−2 .100 GE0250 250 250 250 6.900 GE0500 500 500 400 4