Konec dohadům o velikosti úspory elektrické energie v podniku

| Kategorie: Tisková zpráva  |

Být energetikem ve výrobním podniku je nelehká pozice. Jakmile dojde na výpadky, změny technologií nebo rozšiřování výrobních kapacit dochází k otázkám o kapacitě energetické sítě nebo o možnostech zajištění úspor. Jak však zajistit kapacitu a úspory zároveň?

Vydal: Blue Panther s.r.o., Autor: BLUE PANTHER

Strana 2 z 3

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
A úspora jen spotřebu.TISKOVÁ ZPRÁVA úrovni harmonického proudu vinutí jádro transformátoru vysoce tepelně namáháno dochází snižování jeho životnosti. Náklady těchto výpadků jsou řádově vyšší, tak reálná návratnost ještě kratší. Simulace tak spočítá stav pro snížené napětí 2,5 Díky snížení napětí klesá vlastní spotřeba transformátoru. Při sazbě pro průmysl 2,5 Kč/kWh jsou náklady energie 000 Kč za den 720 000 měsíc (pro prac. Výsledkem simulace základě reálných dat měření pak bylo pro 1,6 MVA transformátor snížení spotřebované energie, tedy ceny energie, 5,5 (pro 2,5% pokles napětí) nebo 10,2 (při snížení napětí). Simulace nejprve zkontroluje svou správnost dle změřených dat následně vypočítá stav při instalaci odpovídajícího kompenzátoru. Pokud tedy vezmeme úvahu úsporu 5,5 znamená 600 měsíc 475 200 rok. Jelikož kompenzace díky jejímu principu zvýší napětí sítě, ale provede jeho stabilizaci, lze toto napětí na transformátoru snížit 2,5% krocích. Při 10,2% úspoře energie snížení nákladů 440 měsíc ročně 881 280 Kč Rychlá kompenzace pro uvedenou situaci včetně instalace vychází cca 800 000 Kč, což může znamenat méně než roční návratnost. V uvedeném případě pro odstranění zjištěných závad možné nasadit dynamický kompenzátor Elspec Equalizer, který zajistí rychlou 2ms-reakci reálném čase na probíhající děje, zajistí stabilizaci poklesů napětí, provede rychlou kompenzaci účiníku odfiltruje harmonickou složku, která byla při měření nejvýraznější. Kolik tedy ušetří? Aby bylo možné zjistit, jak efektivní bude kompenzace reálné situaci, vyvinula společnost Elspec simulační mechanismus, který podle reálně změřených dat vypočítá dosažených výsledků. dní). Tímto nastává konec dohadům výši uspořené energie, jelikož úspory lze na základě „rychlého“ měření přesně vyčíslit, odvodit návratnost investice do . Hlavním důvodem pořízení kompenzace je odstranění výpadků výrobě úspora nákladů údržbu technologii. Je návratnost roku pro český průmysl dostatečná? V konkrétním případě byla průměrná spotřeba 600 hodinu, tedy cca 400 kWh den