Konec dohadům o velikosti úspory elektrické energie v podniku

| Kategorie: Tisková zpráva  |

Být energetikem ve výrobním podniku je nelehká pozice. Jakmile dojde na výpadky, změny technologií nebo rozšiřování výrobních kapacit dochází k otázkám o kapacitě energetické sítě nebo o možnostech zajištění úspor. Jak však zajistit kapacitu a úspory zároveň?

Vydal: Blue Panther s.r.o., Autor: BLUE PANTHER

Strana 1 z 3

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Ačkoli jeho štítkový výkon 1,6 MVA zdánlivý naměřený výkon byl 1,1 MVA, tedy současnosti dostačující, přesto díky vysoké . Velkou příležitostí pro úspory však využití tzv. Jak však odhadnout, zda se kompenzace vyplatí? jak dlouho investice vrátí? Pomůže praktický příklad Pro hledání úspor oblasti elektrické energie zapotřebí zjistit její skutečný stav.000 měření sekundu, například Elspec G4500 BlackBox. Jak však zajistit kapacitu úspory zároveň? Prakticky každém výrobním závodě možné snížit náklady elektrickou energii. „rychlé kompenzace“, kdy energetické špičky jsou zajištěny energií „kondenzátorů“, které nabíjí době mimo špičku. Jakmile dojde na výpadky, změny technologií nebo rozšiřování výrobních kapacit dochází k otázkám kapacitě energetické sítě nebo možnostech zajištění úspor. To znamená, nebude vyhodnocovat podle „pomalé“ normy ČSN 50160, která určena pro elektrárny dodavatele energie pro podniky zcela nevhodná.TISKOVÁ ZPRÁVA Konec dohadům velikosti úspory elektrické energie v podniku Být energetikem výrobním podniku nelehká pozice. Nasazením filtrace tak dojde další úspoře energie. například motorů působí opačném směru jejich rotace, tak zapotřebí více energie pro jejich správné fungování. Naměřené hodnoty potvrdili snížené schopnosti transformátoru poskytovat potřebný výkon. energie. Měření pak probíhá minimálně dobu týdne transformátoru podniku, který napájí výrobní technologie. tomto případě došlo v měřeném období výraznému poklesu napětí 130 které však bylo způsobeno dodavatelem el. Výhodou kompenzace přítomnost filtrace negativních harmonických složek elektrické energie. bez dodatečných investic, například optimalizací výrobního procesu. Tyto jevy vytváří uvnitř elektrické sítě podniku provozováním různorodých výrobních technologií přispívají její nestabilitě ztrátám energie. Provede měření „rychlým“ analyzátorem třídy který schopen zaznamenat 10. Kromě toho byla zjištěna vysoká úroveň harmonického zkreslení napětí proudu, proudové nevyvážení proud nulovém vodiči. Měřili jsme pivovaru Takové měření probíhalo jednom pražských pivovarů