Klešťové ampérvoltmetry s analogovým zobrazením.

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Klešťové ampérvoltmetry s analogovým zobrazením. PK 410, PK 415, PK 420, PK 425, PK 470, PK 460, PK 465, PK460.1, PK465.1, PK 430.1, PK 435.1, PM 454 – INDIKÁTOR SLEDU FÁZÍ, PD 10, PD10.1, PD 11, PD11.1 – POJISTKOVÉ HLAVICE, ...

Vydal: METRA BLANSKO a.s.

Strana 5 z 9Poznámky redaktora
1 39,99 39,99 3,999 3,999 -1,0 min. Metra Blansko. Svými parametry jsou tyto přístroje směrovány oblasti provozních servisních měření v energetice, strojírenství, dopravě všude tam, kde jsou požadována rychlá operativní měření bez nutnosti zásahu elektrické instalace měřeného objektu.1 39,99 39,99 3,999 3,999 -1,0 min. 6 . 399,9 399,9 399,9 39,99 39,99 1,0 399,9 3,999 k 2000 1000 399,9 399,9 -1,0 3999 39,99 k 2000 2000 1,0 399,9 k - 50°C až + 125 °C Univerzální klešťové multimetry řady 430. Rozsah pracovních teplot: -5°C +40°C Odolnost proti teplotám: -25°C +70 °C PK 430.1 nebo profil x10 mm Maximální rozměr měřeného vodiče: PK 435.KLEŠŤOVÉ MULTIMETRY ČÍSLICOVÝM ZOBRAZENÍM PK 430. 399,9 399,9 399,9 39,99 39,99 1,0 399,9 3,999 k 1000 1000 399,9 399,9 -1,0 3999 39,99 k 1000 1000 1,0 399,9 k - 50°C až + 125 °C PK 435.s.1 Jsou určeny pro měření: skutečné efektivní hodnoty proudu napětí včetně stejnosměrné složky–TRMS efektivní hodnoty střídavého proudu napětí stejnosměrného proudu napětí střídavého činného zdánlivého výkonu stejnosměrného výkonu čtyřkvandrantové hodnoty účiníku kmitočtu proudu nebo napětí odporu (včetně akustického zkratoměru měření polovodičového přechodu) teploty (sonda 65) Přístroje umožňují (pomocí doplňků 45x): automatizovaný sběr dat řízený přes galvanicky oddělené rozhraní 485 individuální sběr dat všech měřených veličin kapacitou paměti 4 032 měření galvanicky oddělený analogový výstup všech veličin TECHNICKÉ ÚDAJE Vnitřní odpor napěťového vstupu: M∧ Elektrická pevnost: zkušební napětí 7,4 (50 Hz/1 min.1 435.) Napájecí baterie: 9 alkalická IEC 6LR 61, resp. IEC 6F22 životnost minimálně hod.1 představují vrchol inovované řady klešťových měřicích přístrojů a.1, 435.1 nebo profil mm MĚŘICÍ ROZSAHY KVA cos °C PK 430