Klešťové ampérvoltmetry s analogovým zobrazením.

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Klešťové ampérvoltmetry s analogovým zobrazením. PK 410, PK 415, PK 420, PK 425, PK 470, PK 460, PK 465, PK460.1, PK465.1, PK 430.1, PK 435.1, PM 454 – INDIKÁTOR SLEDU FÁZÍ, PD 10, PD10.1, PD 11, PD11.1 – POJISTKOVÉ HLAVICE, ...

Vydal: METRA BLANSKO a.s.

Strana 4 z 9Poznámky redaktora
1 465. PŘEDNOSTI: malé rozměry nízká hmotnost možnost měření proudu bez přerušení vodiče možnost volby převodu proudový napěťový výstup Poloha přepínače Převodní poměr PK 460,465 460.1 PK465.1 1000 A 5 .IEC 6F22 Hmotnost 0,8 kg KLEŠŤOVÉ TRANSFORMÁTORY MR měřicí rozsah PK 460 465 PK460.SDRUŽENÝ KLEŠŤOVÝ PŘÍSTROJ ČÍSLICOVÝM ZOBRAZENÍM PK 470 Klešťový přístroj číslicovým zobrazením 470 měří: skutečnou efektivní hodnotu proudu napětí včetně složky TRMS efektivní hodnotu střídavého proudu napětí stejnosměrný proud napětí kmitočet proudu nebo napětí odpor (včetně akustického zkratoměru) TECHNICKÉ ÚDAJE Proud AC, DC Napětí AC, DC 399,9 rozlišení 0,1 A 1000 rozlišení A 399,9 rozlišení 0,1 V 1000 rozlišení V Kmitočet (proud napětí) 399 rozlišení 0,1 Hz 399,9 rozlišení 0,1 ∧ Odpor 3,999 rozlišení 0,001 k∧ 39,99 rozlišení 0,01 k∧ 399,9 rozlišení 001 k∧ Přesnost měření proud, napětí MR kmitočet, odpor 0,5% MR Maximální rozměr měřeného vodiče ∅ mm profil mm Rozsah pracovních teplot -5°C +40°C Napájení baterie IEC 6LR61, resp.1 Klešťové transformátory jsou určeny transformování měření střídavých proudů bez nutnosti přerušení měřeného obvodu vhodně zvoleným odděleným měřicím přístrojem.1 A1 300 A/100mA 1000 A/100mA A2 150 A/100mA 500 A/100mA V1 150 A/3V 500 A/3V V2 300 A/3V 1000 A/3V Maximální měřený proud 460 500 PK460.1 300 A PK 465 2000 PK465