Kleště pro testování uzemnění Fluke 1630-2 FC

| Kategorie: Tisková zpráva  |

... bez zemních sond umožňují provádění měření bez odpojení zemniče od zemnícího systému. Nové bezdrátové kleště pro měření střídavého unikajícího proudu vytvoří rychlou zemní smyčku v interiérech i exteriérech a změří unikající proud bez zarážení zemních sond ...

Vydal: FLUKE s.r.o.

Strana 2 z 4

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
flukeconnect.24. Více informací softwaru Fluke Connect naleznete webových stránkách www.com . #.gl/AybTQC. 2017 Další informace kleštích pro testování uzemnění 1630-2 bez zemních sond získáte webových stránkách: https://goo