Kleště pro testování uzemnění Fluke 1630-2 FC

| Kategorie: Tisková zpráva  |

... bez zemních sond umožňují provádění měření bez odpojení zemniče od zemnícího systému. Nové bezdrátové kleště pro měření střídavého unikajícího proudu vytvoří rychlou zemní smyčku v interiérech i exteriérech a změří unikající proud bez zarážení zemních sond ...

Vydal: FLUKE s.r.o.

Strana 1 z 4

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Kleště automaticky zaznamenávají data předem nastavených intervalech umožňují uložit paměti 760 měření s nastavenými intervaly záznamu dat. novými kleštěmi pro testování uzemnění Fluke® 1630-2 bez zemních sond mohou elektrikáři technici údržby měřit odpor zemní smyčky u systémů vícenásobným uzemněním rychle bezpečně pouze pomocí klešťové čelisti bez nutnosti obnažení vodičů. Kleště jsou také dispozici verzi bez připojení Fluke Connect. . Kleště cloudu Fluke Connect Kleště Fluke 1630-2 jsou součástí systému Fluke Connect® systému více než bezdrátových měřicích přístrojů, které komunikují prostřednictvím aplikace Fluke Connect nebo softwaru Fluke Connect Assets, cloudového řešení, které shromažďuje naměřená data poskytuje úplný přehled stavu důležitých zařízení umožňují tak technikům zobrazit, zaznamenávat sdílet měření kleští reálném čase prostřednictvím chytrých telefonů nebo tabletů automaticky odesílat cloudu. Odolné čelisti kleští si zachovávají správnou pozici kalibraci při každodenním používání drsném průmyslovém prostředí.24. 2017 Kleště pro testování uzemnění Fluke 1630-2 bez zemních sond umožňují provádění měření bez odpojení zemniče zemnícího systému Nové bezdrátové kleště pro měření střídavého unikajícího proudu vytvoří rychlou zemní smyčku v interiérech exteriérech změří unikající proud bez zarážení zemních sond Měření zemnicích součástí rozpojením paralelních uzemnění a nalezení vhodných umístění sond pomocného uzemnění může být nebezpečné časově náročné