Kioskové trafostanice typové řady PET

| Kategorie: Leták / Datasheet  |

Vydal: EEIKA Brno, s.r.o.

Strana 2 z 2

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
o., výhradním koncovým dodavatelem. Probíhá suchou cestou.) řeší EEIKA Brno, s. PET® SESTAVA Polozapuštěné jednotransformátorové trafostanice s vnější obsluhou výkonu 000 kVA. místě předem připravené montážní jámy usazena autojeřábem odpovídající nosnosti. TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ Dvoutransformátorovétrafostanicesvnitřníobsluhouovýkonu do 250 kVA. Subdodavatelem betonové části Prefa Brno a. Výsledná varianta trafostanice PET® SESTAVA navrhována projektantem firmy EEIKA Brno, s.r.r.r., návrhem výrobou atypických stanic.o. Ne- standardní situace (např.s.cz www., EEIKA Brno, s.Trafostanice PET® STANDARD jsou dodávány distribuční, odběratelské dodavatelské verzi. Typová řada PET® nabízí pro řešení většiny situací množství základních typů osazených různými technologickými zařízeními. Trafostanice osazena technologií ve výrobním závodě, místo převezena běžnou silniční dopravou. VÝSTAVBA TRAFOSTANICE EEIKA Brno, s. instalací více transformátorů výkonu nad 250 kVA, připojení síti 35kV síti apod.o.cz .Vhodná technologická zařízení typ trafostanice jsou voleny podle konkrétních potřeb provozovatele. Dle požadavků zákazníka schopna realizovat kabelovou přípojku. Trafostanice jsou dodávány distribuční, odběratelské dodavatelské verzi. Jednotlivé trafostanice jsou značeny PET® SESTAVA A kde značí celkový půdorysný rozměr trafostanice., Kšírova 120, 619 Brno tel.o. Kategorie zahrnuje trafostanice: PET® MINI 210 PET® MINI 350 PET® MINI 213 PET® MINI 400 PET® MINI 300 PET® MINI 450 PET® MINI Jednotransformátorové trafostanice vnitřní obsluhou o výkonu 250 kVA. Kategorie zahrnuje trafostanice: PET® MAXI 600 PET® MAXI 553 PET® MAXI 650 PET® MAXI 603 PET® MAXI 700 PET® MAXI 653 PET® MAXI 750 PET® MAXI 703 PET® MAXI 503 PET® MAXI 753 PET® MAXI 800 PET® MAXI 803 PET® MAXI 850 PET® MAXI 853 PET® MAXI Kategorie rozsáhlých trafostanic velkém instalova- ném výkonu osazením libovolným množstvím tech- nologie.eeika.r. Trafostanice PET® MAXI jsou dodávány v distribuční, odběratelské dodavatelské verzi./fax: +420 545 232 303, e-mail: eeika@eeika. Stavební část konkrétní trafostanice vzni- ká seskupením dvou více kiosků PET® ., dle zadaných parametrů., dodává trafostanice klíč, návrhu, zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení, provedení výkopů, vnější uzemňovací soustavy, uložení trafostanice, zprovoznění následné terénní úpravy.o. DODÁVKA REALIZACE EEIKA Brno, s. Kategorie zahrnuje trafostanice: PET® STANDARD 350 PET® STANDARD 550 PET® STANDARD 400 PET® STANDARD 353 PET® STANDARD 450 PET® STANDARD 403 PET® STANDARD 500 PET® STANDARD 453 PET® STANDARD TYPY TRAFOSTANIC Výstavba trafostanice PET® je velmi jednoduchá rychlá.r