Kioskové trafostanice typové řady PET

| Kategorie: Leták / Datasheet  |

Vydal: EEIKA Brno, s.r.o.

Strana 2 z 2

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Jednotlivé trafostanice jsou značeny PET® SESTAVA A kde značí celkový půdorysný rozměr trafostanice., dodává trafostanice klíč, návrhu, zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení, provedení výkopů, vnější uzemňovací soustavy, uložení trafostanice, zprovoznění následné terénní úpravy. TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ Dvoutransformátorovétrafostanicesvnitřníobsluhouovýkonu do 250 kVA. Probíhá suchou cestou. DODÁVKA REALIZACE EEIKA Brno, s. instalací více transformátorů výkonu nad 250 kVA, připojení síti 35kV síti apod. Kategorie zahrnuje trafostanice: PET® MINI 210 PET® MINI 350 PET® MINI 213 PET® MINI 400 PET® MINI 300 PET® MINI 450 PET® MINI Jednotransformátorové trafostanice vnitřní obsluhou o výkonu 250 kVA., dle zadaných parametrů.o. Trafostanice osazena technologií ve výrobním závodě, místo převezena běžnou silniční dopravou.Trafostanice PET® STANDARD jsou dodávány distribuční, odběratelské dodavatelské verzi. Dle požadavků zákazníka schopna realizovat kabelovou přípojku.Vhodná technologická zařízení typ trafostanice jsou voleny podle konkrétních potřeb provozovatele. Kategorie zahrnuje trafostanice: PET® MAXI 600 PET® MAXI 553 PET® MAXI 650 PET® MAXI 603 PET® MAXI 700 PET® MAXI 653 PET® MAXI 750 PET® MAXI 703 PET® MAXI 503 PET® MAXI 753 PET® MAXI 800 PET® MAXI 803 PET® MAXI 850 PET® MAXI 853 PET® MAXI Kategorie rozsáhlých trafostanic velkém instalova- ném výkonu osazením libovolným množstvím tech- nologie.r.o.) řeší EEIKA Brno, s.r. Trafostanice jsou dodávány distribuční, odběratelské dodavatelské verzi. Kategorie zahrnuje trafostanice: PET® STANDARD 350 PET® STANDARD 550 PET® STANDARD 400 PET® STANDARD 353 PET® STANDARD 450 PET® STANDARD 403 PET® STANDARD 500 PET® STANDARD 453 PET® STANDARD TYPY TRAFOSTANIC Výstavba trafostanice PET® je velmi jednoduchá rychlá.o. Ne- standardní situace (např. Výsledná varianta trafostanice PET® SESTAVA navrhována projektantem firmy EEIKA Brno, s.eeika. Trafostanice PET® MAXI jsou dodávány v distribuční, odběratelské dodavatelské verzi.r., EEIKA Brno, s. místě předem připravené montážní jámy usazena autojeřábem odpovídající nosnosti. Subdodavatelem betonové části Prefa Brno a.r.s.cz . Typová řada PET® nabízí pro řešení většiny situací množství základních typů osazených různými technologickými zařízeními., Kšírova 120, 619 Brno tel. VÝSTAVBA TRAFOSTANICE EEIKA Brno, s./fax: +420 545 232 303, e-mail: eeika@eeika.o. Stavební část konkrétní trafostanice vzni- ká seskupením dvou více kiosků PET® .cz www., návrhem výrobou atypických stanic.r.o., výhradním koncovým dodavatelem. PET® SESTAVA Polozapuštěné jednotransformátorové trafostanice s vnější obsluhou výkonu 000 kVA