Přehled zdrojů podle firmy nebo vydavatele

Do vyhledávacího pole zadejte alespoň dva znaky a bude vám nabídnut seznam vydavatelství a firem. Po vybrání konkrétní položky bude zobrazen seznam všech dostupných zdrojů dané společnosti nebo vydavatele.


Zdroje poskytované vydavatelem EEIKA Brno, s.r.o.

A P C B Kioskové trafostanice typové řady PET EEIKA Brno, s.r.o. (2021)

A P C B EEIKA Brno: kiosková trafostanice PET ® MINI 213 EEIKA Brno, s.r.o. (2014)

PET MINI 213 o rozměrech 2100×3000mm rozšiřuje nabídku nepochozích kioskových trafostanic EEIKA Brno, s.r.o. Její předností je kombinace malých rozměrů s možností osazení výkonnější technologií. Trafostanice s maximálním instalovaným výkonem 630kVA je určena pro provoz v 22kV síti rozvodných závodů (spadá do kategorie trafostanic o obestavěném prostoru do 15m3) i pro napájení s ...