INSYS datové průmyslové přístroje

| Kategorie: Leták / Datasheet  |

Vydal: INSYS MICRO ELECTRONICS CZ Autor: INSYS MICRO ELECTRONICS CZ

Strana 4 z 8

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
cz INSYS GPRS 5.0 Ethernet Funkce sériová brána GPRS/EDGE GPRS/EDGE-Ethernet-Router funkcí NAT GSM/GPRS Předpisy ETSI GSM Phase II/II+ Frekvence Čtyři pásma GSM (850/900/1800/1900 MHz) GPRS Multislot Class 12, plná podpora PBCCH, mobilní stanice Class kódovací schéma 1-4, kbit/s EDGE Multislot Class 12, plná podpora PBCCH, mobilní stanice Class kódovací schéma 1-4, 230 kbit/s (INSYS EDGE 5. Klatovská 169 CZ-32100 Plzeň INSYS GPRS 5. INSYSMICROELECTRONICS . INSYS GPRS 5.cz Internet: www.0 Ethernet List údaji 03/2008.0 serial/Ethernet Technické údaje INSYS GPRS 5.0 serial sériová brána GPRS 11-02-01-03-10.r. poplachová zpráva) při aktivaci vstupu Ovládání LAN WAN rozhraní Napájení Napětí DC Spotřeba Standby 2,5 při spojení 3,5 W Mechanické vlastnosti Napojení antény FME (m) Rozměry 55x110x75 mm Provozní teplota -20.insys-tec. EDGE-Ethernet-Router funkcí NAT 11-02-01-03-07.0 Ethernet INSYS EDGE 5.INSYS GPRS- 5. Tel.200 bit/s Mbit/s GPRS-spojení Aktivovatelná priorita CSD spojení Odchozí IP-spojení Ručně aktivovatelné), automaticky aktivovatelné (režim pronajaté linky), příchozím hovorem, SMS zprávou Při zapnutí, NAT timeoutem Příchozí IP-spojení TCP, další protokoly dotaz Směrování portů Dohled Udržování spojení GPRS, periodické odhlašování přihlašování Konfigurace Místně Pomocí příkazů Přes webové rozhraní Vzdáleně přes CSD spojení TCP/IP spojení Pomocí příkazů přes SMS zprávy, Přes webové rozhraní (lze deaktivovat) Další vlastnosti Aktualizace firmwaru, Watchdog, ovladač virtuálního COM portu Aktualizace firmwaru, Watchdog, dynDNS-Client Vstupy/Výstupy Dotazování ovládání, odeslání SMS (např.0 serial sériová brána EDGE 11-02-01-03-08.0 serial INSYS GPRS 5.95 (nekondenzující) INSYS GPRS 5.0 serial/Ethernet INSYS EDGE 5./Fax: +420 377/429 952 Mobil: +420 777/651 188 e-mail: LKuchynka@ insys-tec.. Technickézměny omylyvyhrazeny.. INSYS MICROELECTRONICS s.o.4 kbit/s SMS Plná podpora | Rozhraní funkčně mechanicky asynchronní seriová linka RS-232 (Zásuvka DSUB-9) Ethernet 10Base (zásuvka RJ-45) Datové formáty 8N1, 8E1, 8O1, 8N2, 7E1, 7O1, 7N2, 7E2, 7O2 Řízení toku Hardwarový handshake (RTS/CTS), Softwarový handshake (XON/XOFF), nebo žádné řízení Rychlost 300 115.0) GSM CSD 14.0 serial INSYS EDGE 5...0 Ethernet GPRS-Ethernet-Router funkcí NAT 11-02-01-03-10.+55°C Vlhkost 0