INSYS datové průmyslové přístroje

| Kategorie: Leták / Datasheet  |

Vydal: INSYS MICRO ELECTRONICS CZ Autor: INSYS MICRO ELECTRONICS CZ

Strana 3 z 8

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
0 serial INSYS EDGE 5. SDN Blootooth . Centralizované aktualizace firmwaru softwaru Z jedné centrály lze provést najednou aktualizaci softwaru mnoha decentralizovaných jednotkách.cz List údaji 03/2008.0 serial INSYS GPRS/EDGE 5.0 Ethernet INSYS GPRS 5.0 serial/Ethernet GSM □ I □ I •IK GPRS ■ l WLAN \ INSYS MIC-ROELECTRONICS s. Výhody: Vysoká přenosová rychlost, možnost paralelního přístupu, krátký celkový čas aktualizace, snížení nákladů.o. Technické změny omyly vyhrazeny..60 DC) Kuchynka@ insys-tec. Lokálně lze připojit jedno více koncových zařízení nebo celou síť LAN. Bezdrátová pronajatá linka Časté přenosy malých množství dat (pro oblast měření regulace) Výhody: žádné časové prodlevy při sestavování spojení, modem může být stále připojen. GPRS „stále online“ Náhrada modemu Výhody: snížení nákladů, přesně vyčíslitelné náklady dle požadovaného množství přenášených dat, mobilita zařízení. Vysoká přenosová rychlost kbit/s (Upload Download) INSYS GPRS 5. Díky tomu lze jednoduchým způsobem sestavit spojení z internetu běžnou GPRS síť. Kamerový dohled Výhody: mobilní řešení, použitelné kdekoliv, vyšší přenosová rychlost než přes klasické modemy. Výhodná tarifikace dle množství přenesených dat 2. GPRS/EDGE standardními rozhraními: • RS-232/TTL emulací modemu • GPRS-Ethernet-Router • GPRS Class 12 • Čtyřpásmové pro mezinárodní použití • Pro montáž rozváděčů (montáž DIN lištu, 10. Klatovská 169 C I-32100 Plzeň +420 377/429 952 Mobil: +420 777/651 188 GPRS technologie GPRS rozšířením služeb GSM sítí o paketově orientovanou službu, která poskytuje průmyslovým aplikacím následující výhody: 1.insys-tec. INSYS GPRS/EDGE 5.cz IInntteernrente: t: www. Protistranou může být stejný přístroj nebo počítač připojený internetu ovladačem virtuálního COM portu.0 Ethernet GPRS- Ethernet-Router funkcí NAT.r.. Tato sériová linka transparentně prodloužena přes GPRS místo určení.0 serial může sestavit spojení zpětně základě příchozího volání nebo SMS zprávy.0 serial disponuje sériovým rozhraním RS-232, jako klasické modemy.0 serial/Ethernet INSYS EDGE 5. INSYS GPRS/EDGE 5.INSYS GPRS 5