Instalační stykače Modulární přístroje pro montáž na lištu DIN

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 14 z 30Poznámky redaktora
385 3 4 1 2 A1 A2 3 ESB40-20N-01 1SAE341111M0120 0. množ.405 230 ESB40-22N-06 1SAE341111R0622 0.405 5 6 3 4 1 2 A1 A2 3 ESB40-30N-01 1SAE341111M0130 0.35'' 2CDC222003F0017 ESB40.77'' 3.385 230 ESB40-30N-06 1SAE341111M0630 0.370 1) Další ovládací napětí: viz kódová tabulka napětí.27'' 1..INSTAL AČNÍ STYK AČE — Instalační stykače ESB40. Hmot- nost (1 ks) V kg Balení jednotlivě 5 6 3 4 1 2 A1 A2 7 8 (13) (14) 3 ESB40-40N-01 1SAE341111R0140 0.370 Vícenásobné balení 5 6 3 4 1 2 A1 A2 7 8 (13) (14) 3 ESB40-40N-01 1SAE341111M0140 0.405 5 6 3 4 1 2 A1 A2 3 ESB40-30N-01 1SAE341111R0130 0.13'' 0...385 3 4 1 2 A1 A2 3 ESB40-20N-01 1SAE341111R0120 0.N 40 AC-1 AC-7a Ovládání DC Popis Instalační stykače ESB40.405 230 ESB40-40N-06 1SAE341111R0640 0.N Hlavní rozměry mm, palcích 54 6. 2CDC221008V0017 ESB40.370 230 ESB40-20N-06 1SAE341111M0620 0.405 R5 R6 R3 R4 1 2 A1 A2 7 8 3 ESB40-22N-01 1SAE341111M0122 0.N používají pro spínání jednofázových trojfázových zátěží do 40 mohou být ovládány střídavým (AC) nebo stejnosměrným (DC) napětím.370 230 ESB40-20N-06 1SAE341111R0620 0.. • dispozici jsou různé kombinace kontaktů příslušenství.8 43.28'' 1.405 230 ESB40-31N-06 1SAE341111R0631 0..405 230 ESB40-22N-06 1SAE341111M0622 0. Objednací údaje Hlavní kontakty Šířka po- čtu modulů Jmenovité napětí ovládacího obvodu 1) Typ Objednací kód Bal.385 230 ESB40-30N-06 1SAE341111R0630 0. Pokud jde dostupnost, kontaktujte zástupce ABB.5 58 45 85 2.405 5 6 R3 R4 1 2 A1 A2 7 8 3 ESB40-31N-01 1SAE341111M0131 0.N následující výhody: • Provoz bez brumu, nízký příkon integrovaná ochrana proti přepětí.405 R5 R6 R3 R4 1 2 A1 A2 7 8 3 ESB40-22N-01 1SAE341111R0122 0.405 230 ESB40-31N-06 1SAE341111M0631 0. Řada ESB40.N . Stykače jsou určeny pro rezidenční průmyslové aplikace.405 230 ESB40-40N-06 1SAE341111M0640 0.405 5 6 R3 R4 1 2 A1 A2 7 8 3 ESB40-31N-01 1SAE341111R0131 0.71'' 2