Instalační stykače Modulární přístroje pro montáž na lištu DIN

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 15 z 30Poznámky redaktora
N následující výhody: • Provoz bez brumu, nízký příkon integrovaná ochrana proti přepětí. Hlavní rozměry mm, palcích 2CDC221009V0017 ESB63.405 5 6 3 4 1 2 A1 A2 3 230 ESB63-30N-06 1SAE351111R0630 0.385 3 4 1 2 A1 A2 3 ESB63-20N-01 1SAE351111M0120 0.35'' 2CDC222003F0017 ESB63...37 1) Další ovládací napětí: viz kódová tabulka napětí.N INSTAL AČNÍ STYK AČE .405 5 6 R3 R4 1 2 A1 A2 7 8 3 230 ESB63-31N-06 1SAE351111R0631 0.. Řada ESB63.405 230 ESB63-40N-06 1SAE351111R0640 0.405 230 ESB63-40N-06 1SAE351111M0640 0. Hmot- nost (1 ks) V kg Balení jednotlivě 5 6 3 4 1 2 A1 A2 7 8 (13) (14) 3 ESB63-40N-01 1SAE351111R0140 0. množ.N 63 AC-1 AC-7a Ovládání DC Popis Instalační stykače ESB63..37 230 ESB63-20N-06 1SAE351111R0620 0.13'' 0.405 5 6 3 4 1 2 A1 A2 3 230 ESB63-30N-06 1SAE351111M0630 0. Stykače jsou určeny pro rezidenční průmyslové aplikace.27'' 1.385 3 4 1 2 A1 A2 3 ESB63-20N-01 1SAE351111R0120 0.37 230 ESB63-20N-06 1SAE351111M0620 0.28'' 1.. Pokud jde dostupnost, kontaktujte zástupce ABB.77'' 3. Objednací údaje Hlavní kontakty Šířka po- čtu modulů Jmenovité napětí ovládacího obvodu 1) Typ Objednací kód Bal.N 54 6.5 58 45 85 2.71'' 2.37 Vícenásobné balení 5 6 3 4 1 2 A1 A2 7 8 (13) (14) 3 ESB63-40N-01 1SAE351111M0140 0.N používají pro spínání jednofázových trojfázových zátěží do 63 mohou být ovládány střídavým (AC) nebo stejnosměrným (DC) napětím.405 5 6 R3 R4 1 2 A1 A2 7 8 3 230 ESB63-31N-06 1SAE351111M0631 0.13 — Instalační stykače ESB63. • dispozici jsou různé kombinace kontaktů příslušenství.8 43