Instalační stykače Modulární přístroje pro montáž na lištu DIN

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 13 z 30Poznámky redaktora
245 230 ...N 25 AC-1 AC-7a Ovládání DC Popis Instalační stykače ESB25.42'' 0. 240 ESB25-04N-06 1SAE231111M0604 0.. množ.245 230 ... Pokud jde dostupnost, kontaktujte zástupce ABB.245 230 ..N Hlavní rozměry mm, palcích 58 36 6. 2CDC221007V0017 ESB25..N používají pro spínání jednofázových trojfázových zátěží do 25 mohou být ovládány střídavým (AC) nebo stejnosměrným (DC) napětím.N následující výhody: • Provoz bez brumu, nízký příkon integrovaná ochrana proti přepětí.. 240 ESB25-22N-06 1SAE231111M0622 0....245 230 . 240 ESB25-31N-06 1SAE231111R0631 0. 240 ESB25-13N-06 1SAE231111R0613 0..245 230 .235 5 6 R3 R4 1 2 A1 A2 7 8 2 ESB25-31N-01 1SAE231111R0131 0.245 230 .. 240 ESB25-31N-06 1SAE231111M0631 0.11 — Instalační stykače ESB25.N INSTAL AČNÍ STYK AČE .245 230 .235 1) Další ovládací napětí: viz kódová tabulka napětí.28'' 1.245 230 ...27'' 1.245 230 ...235 5 6 R3 R4 R1 R2 A1 A2 R7 R8 2 ESB25-13N-01 1SAE231111M0113 0.71'' 2CDC222001F0017 ESB25.. • dispozici jsou různé kombinace kontaktů příslušenství.235 Vícenásobné balení 5 6 3 4 1 2 A1 A2 7 8 (13) (14) 2 ESB25-40N-01 1SAE231111M0140 0.77'' 3. Stykače jsou určeny pro rezidenční průmyslové aplikace.. Řada ESB25.235 R5 R6 R3 R4 1 2 A1 A2 7 8 2 ESB25-22N-01 1SAE231111R0122 0...8 45 85 43.235 5 6 R3 R4 1 2 A1 A2 7 8 2 ESB25-31N-01 1SAE231111M0131 0..235 R5 R6 R3 R4 1 2 A1 A2 7 8 2 ESB25-22N-01 1SAE231111M0122 0.245 230 . Hmot- nost (1 ks) V kg Balení jednotlivě 5 6 3 4 1 2 A1 A2 7 8 (13) (14) 2 ESB25-40N-01 1SAE231111R0140 0. 240 ESB25-04N-06 1SAE231111R0604 0. 240 ESB25-13N-06 1SAE231111M0613 0..235 5 6 R3 R4 R1 R2 A1 A2 R7 R8 2 ESB25-13N-01 1SAE231111R0113 0.35'' 1. 240 ESB25-40N-06 1SAE231111M0640 0.235 R5 R6 R3 R4 R1 R2 A1 A2 R7 R8 2 ESB25-04N-01 1SAE231111M0104 0. 240 ESB25-40N-06 1SAE231111R0640 0..235 R5 R6 R3 R4 R1 R2 A1 A2 R7 R8 2 ESB25-04N-01 1SAE231111R0104 0. 240 ESB25-22N-06 1SAE231111R0622 0.. Objednací údaje Hlavní kontakty Šířka v počtu modulů Jmenovité napětí ovládacího obvodu 1) Typ Objednací kód Bal.5 2