Instalační stykače Modulární přístroje pro montáž na lištu DIN

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 12 z 30Poznámky redaktora
14 R3 R4 1 2 A1 A2 1 ESB20-11N-01 1SBE121111R0111 0. Hmot- nost (1 ks) V kg Balení jednotlivě 3 4 1 2 A1 A2 1 ESB20-20N-01 1SBE121111R0120 0.N 20 AC-1 /AC-7a Ovládání DC Popis Instalační stykače ESB20.35'' 1. množ.. • dispozici jsou různé kombinace kontaktů příslušenství. Pokud jde dostupnost, kontaktujte zástupce ABB. Stykače jsou určeny pro re- zidenční průmyslové aplikace.14 230 ESB20-11N-06 1SBE121111R0611 0.14 230 ESB20-20N-06 1SBE121111R0620 0.8 43.N následující výhody: • Provoz bez brumu, nízký příkon integrovaná ochrana proti přepětí.14 Vícenásobné balení 3 4 1 2 A1 A2 1 ESB20-20N-01 1SBE121111M0120 0.14 230 ESB20-20N-06 1SBE121111M0620 0.14 230 ESB20-11N-06 1SBE121111M0611 0. Řada ESB20.7'' 3.71'' 2.14 R3 R4 R1 R2 A1 A2 1 ESB20-02N-01 1SBE121111M0102 0.14 R3 R4 1 2 A1 A2 1 ESB20-11N-01 1SBE121111M0111 0.14 230 ESB20-02N-06 1SBE121111M0602 0.5 58 0..N . Objednací údaje Hlavní kontakty Šířka v počtu modulů Jmenovité napětí ovládacího obvodu 1) Typ Objednací kód Bal.27'' 1.8 85 0.N Hlavní rozměry mm, palcích 45 17.14 1) Další ovládací napětí: viz kódová tabulka napětí.77'' 6..28'' 1SBC501727F0000 ESB20.14 R3 R4 R1 R2 A1 A2 1 ESB20-02N-01 1SBE121111R0102 0.. 1SBC101552V0000 ESB20.INSTAL AČNÍ STYK AČE — Instalační stykače ESB20.14 230 ESB20-02N-06 1SBE121111R0602 0..N používají pro spínání jednofázových zátěží mohou být ovládány střídavým (AC) nebo stejnosměrným (DC) napětím