HENSEL: Hlavní katalog č. 10

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: Hensel, s.r.o.

Strana 476 z 500

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
, A/B pro světlo zásuvky 1 automat, 1pól.. 1,50 m max..informaceRejstříktypů . absorpce vody podle DIN 473. Místo instalace Druh provozu: Krytí: 65 Plocha zdi: Šířka: Výška: Hloubka: Instalace:  uzavřeném elektrickém provozním prostoru  provozu chodbách  volně přístupné (obsluhovatelné laiky) Rozváděč izolantu jako . A/B pro regulátor 1 schodišťový automat 2 prázdná místa pro regulátor ohřevu ŠxVxH: 96x96x75 (přistavení), pro čelní montáž 1 výkonový spínač 160 3-pól.  Nástěnný rozváděč Volně stojící rozváděč 2. Osazení samostatného zařízení kus následně popsanými, pevně zabudovanými provozními prostředky: rozvaděč stěnu dole dole 230/400 V 50 Hz 30 L1, L2, L3, PE, N řadové svorky 1200x1500x350 Kontrolní seznam 1. 500 1 pojistkový odpojovač zátěže 00, 3-pól.. Pojistky 4x3x25 A x x x x x x x x MMiLESLELSESDKDKKDKVKKVVTechn. 0,50 m InA 160 A NH 1/160 A 230/400 V 50 Hz 4x70/35 4 stykače pro ventilaci 5,5 KW 3x3x63 stroje 13 automatů, 1pól. Proudové obvody Vývod:  vrchu zespoda Připojení:  přístroj řadové svorky Volba druh vestavovaných přístrojů udáním jmenovitého napětí, řídicího napětí, jmenovitého proudu, spínacího výkonu, oblasti nastavení, zabezpečovacího systému (Diazed, Neozed). Vhodné pro instalaci vnitřních prostor dle VDE 0100 část 737. Jmenovitý proud přípojnic: Počet druh vestavovaných přístrojů: - přívod: - vývod: Zámečnictví max., 500 4 vzduchové stykače 400 5,5 KW 4 bimetalová relé, rozsah nastavení 4-11 A 3 závitové pojistky Diazed, velikost III, 3-pól.. A/B třída selektivity KA 1 časový spínač světla schodišti, jmenovitý proud A 2 prázdná místa pro regulátor ohřevu pro čelní montáž ŠxVxH 96x96x75 (dodané) Text veřejné soutěže: Nízkonapěťový rozváděč zapouzdřený izolačním materiálem jako kombinace energetických spínačů (PSC) dle DIN 439, část 1 část skříňový systém jako největší přípustné rozměry V/Š/H mm: Spodní části víko skříně odolného polykarbonátu, požární odolnost podle IEC 695-2-11, zkouška žhavou smyčkou 960°C, bezhalogenový, max., ochranou před dotykem, AC 690 jmenovitý proud 125 A 14 výkonových spínačů, 1pól. Napájení vývodů do všech odchozích kabelů musí připojit na Krytí: podle IEC 529/EN 529 Ochranná opatření: „ochranná izolace“ Jmenovité izolační napětí: 690 V Jmenovité napětí: Frekvence: Dynamická jmenovitá odolnost proti rázovému proudu: Ipk kA/ cos 0,3 Přípojnice (počet) vodiči následujícího označení: Vodič stejným proudovým zatížením jako krajní vodiče. Síťová data Síťový systém:  (L1/L2/L3/N) (L1/L2/L3/PEN/PE/N) Jmenovitý proud napájení: Předřazené ochranné zařízení: Jmenovité napětí: Frekvence: Přívod:  shora zdola  Průřez mm2 :  Kabel, Průřez mm2 :  Měď Hliník  kabelovými dutinkami svorkami 4. Barva RAL 7035 antracitová, průhledný, rychlouzavírací víko.  Rozvaděč stěnu Stojící rozvaděč 3.476 Technické informace Plánování projektování podle DIN 61439 Příklady Cesta Krok 1 Následující údaje musí zjistit místě Cesta Krok 1 Podkladem pro projektování seznam výkonů nebo text veřejné soutěže 1 výkonový odpojovač 160 3-pól., jmenovitý proud 160 A, spínací scjopnosti A/B 400 kW 4 závitové pojistky Diazed, velikost II, 3-pól. 1,20 m max. Typ zařízení Mi-rozvaděč izolačního materiálu jako