HENSEL: Hlavní katalog č. 10

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: Hensel, s.r.o.

Strana 476 z 500

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
. absorpce vody podle DIN 473. Barva RAL 7035 antracitová, průhledný, rychlouzavírací víko. Proudové obvody Vývod:  vrchu zespoda Připojení:  přístroj řadové svorky Volba druh vestavovaných přístrojů udáním jmenovitého napětí, řídicího napětí, jmenovitého proudu, spínacího výkonu, oblasti nastavení, zabezpečovacího systému (Diazed, Neozed)., 500 4 vzduchové stykače 400 5,5 KW 4 bimetalová relé, rozsah nastavení 4-11 A 3 závitové pojistky Diazed, velikost III, 3-pól. Síťová data Síťový systém:  (L1/L2/L3/N) (L1/L2/L3/PEN/PE/N) Jmenovitý proud napájení: Předřazené ochranné zařízení: Jmenovité napětí: Frekvence: Přívod:  shora zdola  Průřez mm2 :  Kabel, Průřez mm2 :  Měď Hliník  kabelovými dutinkami svorkami 4.476 Technické informace Plánování projektování podle DIN 61439 Příklady Cesta Krok 1 Následující údaje musí zjistit místě Cesta Krok 1 Podkladem pro projektování seznam výkonů nebo text veřejné soutěže 1 výkonový odpojovač 160 3-pól. 1,50 m max.  Nástěnný rozváděč Volně stojící rozváděč 2., ochranou před dotykem, AC 690 jmenovitý proud 125 A 14 výkonových spínačů, 1pól. Pojistky 4x3x25 A x x x x x x x x MMiLESLELSESDKDKKDKVKKVVTechn. Jmenovitý proud přípojnic: Počet druh vestavovaných přístrojů: - přívod: - vývod: Zámečnictví max.informaceRejstříktypů . Osazení samostatného zařízení kus následně popsanými, pevně zabudovanými provozními prostředky: rozvaděč stěnu dole dole 230/400 V 50 Hz 30 L1, L2, L3, PE, N řadové svorky 1200x1500x350 Kontrolní seznam 1. A/B pro regulátor 1 schodišťový automat 2 prázdná místa pro regulátor ohřevu ŠxVxH: 96x96x75 (přistavení), pro čelní montáž 1 výkonový spínač 160 3-pól... Napájení vývodů do všech odchozích kabelů musí připojit na Krytí: podle IEC 529/EN 529 Ochranná opatření: „ochranná izolace“ Jmenovité izolační napětí: 690 V Jmenovité napětí: Frekvence: Dynamická jmenovitá odolnost proti rázovému proudu: Ipk kA/ cos 0,3 Přípojnice (počet) vodiči následujícího označení: Vodič stejným proudovým zatížením jako krajní vodiče. 500 1 pojistkový odpojovač zátěže 00, 3-pól. A/B třída selektivity KA 1 časový spínač světla schodišti, jmenovitý proud A 2 prázdná místa pro regulátor ohřevu pro čelní montáž ŠxVxH 96x96x75 (dodané) Text veřejné soutěže: Nízkonapěťový rozváděč zapouzdřený izolačním materiálem jako kombinace energetických spínačů (PSC) dle DIN 439, část 1 část skříňový systém jako největší přípustné rozměry V/Š/H mm: Spodní části víko skříně odolného polykarbonátu, požární odolnost podle IEC 695-2-11, zkouška žhavou smyčkou 960°C, bezhalogenový, max..  Rozvaděč stěnu Stojící rozvaděč 3., A/B pro světlo zásuvky 1 automat, 1pól. Místo instalace Druh provozu: Krytí: 65 Plocha zdi: Šířka: Výška: Hloubka: Instalace:  uzavřeném elektrickém provozním prostoru  provozu chodbách  volně přístupné (obsluhovatelné laiky) Rozváděč izolantu jako . 1,20 m max. Typ zařízení Mi-rozvaděč izolačního materiálu jako . 0,50 m InA 160 A NH 1/160 A 230/400 V 50 Hz 4x70/35 4 stykače pro ventilaci 5,5 KW 3x3x63 stroje 13 automatů, 1pól. Vhodné pro instalaci vnitřních prostor dle VDE 0100 část 737., jmenovitý proud 160 A, spínací scjopnosti A/B 400 kW 4 závitové pojistky Diazed, velikost II, 3-pól