HENSEL: Hlavní katalog č. 10

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: Hensel, s.r.o.

Strana 475 z 500

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
475 Technické informace Plánování projektování podle DIN 61439 Parametry rozváděčové kombinace Stanovení součinitele soudobosti RDF DIN 61439 oddíl 5. - Při kladném rozdílu mezi instalovaným vyzářitelným výkonem odpovídá součinitel soudobosti (RDF) schválenému součiniteli soudobosti.informaceRejstříktypů .  Vypočítaný provozní proud Pokud provozní proud vypočten, může být stanoven součinitel soudobosti (RDF) ztrátového výkonu (Pv).“  Stanovený provozní proud Pokud provozní proud stanoven vypočten, může být stanovení součinitele soudobosti (RDF) použit vzorec č. - Při negativním rozdílu počítá Tabulka firmy Hensel individuálně součinitel soudobosti RDF podle vzorce č.2 Vzorec 1: RDF = IB Inc RDF = vyzářený ztrátový výkon instalovaný ztrátový výkon Vzorec 2: MiMMiLESLELSESDKDKKDKVKKVVTechn.4 Součinitel soudobosti RDF (Rated Deversity Factor) „Součinitel soudobosti výrobcem rozváděče stanovená procentní hodnota jmenovitého proudu, kterým mohou být výstupy rozváděče trvale současně zatěžovány při zohlednění vzájemných termických vlivů.1