HENSEL: Hlavní katalog č. 10

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: Hensel, s.r.o.

Strana 477 z 500

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
Pomocí nového konfiguračního software může elektrotechnik bez nákladné instalace programu na počítači sám jednoduše rychle vytvářet nákresy konstrukce kusovníky.  ENYGUIDE vyhledává samostatně potřebné příslušenství jako počet dělicích stěn nebo krycích desek pro stěny skříní. uživatele, nebo jako výkres pro montéry.enyguide. Začněte přímo plánováním Mi-rozvaděčů nebo využijte výhody registrace: - osobní správa projektu - správa uživatelů - přání může specialista firmy Hensel váš projekt překontrolovat nebo vaše data převzít dalšímu zpracování.de Krok 3 Plánování pomocí profesionální pomůcky Krok 2 Z cesty nebo B k projektování MI-rozváděčů vyplývá následující schéma zapojení 250 A 160 A 4 x 25 A 4 x 5,5 kW 4 x 4-11 A 3 x 63 A NH 00 100 A 12 x 16 A/B A/B Regler 2 x 16 A/B Přívod Stroje 1,2a3 Světloa zásuvky Větrání/ Topení Schodiště/ Vchod Regulátortopení (dodaný) MiMMiLESLELSESDKDKKDKVKKVVTechn.477 Technické informace Plánování projektování podle DIN 61439 konfigurátorem ENYGUIDE je profesionální pomůcka pro plánování, pomocí které může elektrospecialista jednoduše, rychle a profesionálně pomocí počítače sám vyvíjet nákresy konstrukce schémata zapojení. Tento konfigurátor podporuje vaše plánování - online přes internet - nebo offline www.  Uživatel může přes různé úrovně rozlišovat pohledu mezi osazeními, kryty dveřmi.  Tato profesionální pomůcka pro plánování umožňuje zobrazení rozvaděče jako detailního, věrného 3D obrazu pro koncové zákazníky příp.informaceRejstříktypů