ENERMET Příručka pro instalaci a používání elektroměru V6.0

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Multifunkční elektroměry E700- příručka pro instalaci a používání elektroměru V6.

Autor: Enermet

Strana 7 z 39

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Elektroměr pro nepřímé připojení napětí (typ J)nesmí být přímo používán pro běžné napětí sítě 230V a ani pro účely naprogramování. 3. Ujistěte se, výstup odpovídá použitému napětí. Všechny druhy výstupů jsou dostupné pouze po nainstalování příslušného modulu. 3.3.2 Místo instalace E700 může být instalován rámy, které odpovídají normám DIN. 3. 3.2002 2002Enermet 3 INSTALACE 3. (maximálně však 2,5 mm2, což odpovídá velikosti konektoru).2 Výstupy Existují dva druhy výstupů. Mohou být použity nízkonapěťové vodiče.3. 3. 3.2 Polovodičový výstup volitelných modulů M704,M705,M706) OPTOMOS relé výstupy jsou určeny pro napětí 230 V (stejnosměrných střídavých), 100mA.3. Použijte vodiče kabely určené pro použité napětí proud.1 Impulsní výstupy volitelných modulů M703 708) Výstupy jsou definovány normou DIN 43864.3 Připojení napětí V dalším textu označíme symboly Vss volty stejnosměrného napětí a symbolem Vst volty střídavého napětí.2. Prostor nesmí být stísněný nebo uzavřený, aby nebylo zamezeno chlazení přístroje. prostředí instalace nesmí být žádné korosivní plyny ani prach.2.1 Elektrická síť Ujistěte se, napětí vyznačené štítku elektroměru stejné, jako napětí používané místě.3. Měřící napětí, které přivádí 18-27 Vss. Ujistěte se, vstup odpovídá použitému napětí.3.Multifunkční elektroměry E700- příručka pro instalaci používání elektroměru V6, 6.1 Podmínky pro instalační místo Místo instalace musí splňovat požadavky krytí přístroje (IP54) a rozsah pracovních teplot (-20°C +70°C).9.3 Vstupy Existují dva druhy vstupů. 3. Strana 39