ENERMET Příručka pro instalaci a používání elektroměru V6.0

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Multifunkční elektroměry E700- příručka pro instalaci a používání elektroměru V6.

Autor: Enermet

Strana 8 z 39

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
3.4 Konfigurace elektroměru Elektroměr konfiguruje pomocí uživatelského rozhraní E700UI. Měřící napětí, které E700 přivádí 18-27 Vss Mohou být použity nízkonapěťové vodiče. 3. Jestliže byla konfigurace provedena výrobce, třeba překontrolovat při instalaci datum čas případě rozdílu je znovu nastavit.3. Nepoužívejte vyšší napětí.3.3. Strana 39 . Pozor! Během instalace striktně oddělte signálové vstupy a výstupy vodičů sítě.1 Impulsní stavové vstupy 18-27Vss volitelných modulů M703,M704,M705,M706) Vstupy jsou určeny normou DIN 43864. Bližší informace naleznete příručce Uživatelské rozhraní E700UI. Pozor! Všechny relé musí mít stejné napětí.Multifunkční elektroměry E700- příručka pro instalaci používání elektroměru V6, 6.9.2 Impulsní stavové vstupy 230 Vst volitelných modulů M704,M705,M706) Tyto vstupy jsou určeny pro 230 Vst, 100mA.2002 2002Enermet 3. 3. Použijte vodiče a kabely určené pro použité napětí proud (maximálně však 2,5 mm2, což odpovídá velikosti konektoru). Pozor! 18-27 Vss maximální napětí pro vstupy výstupy S0