ENERMET Příručka pro instalaci a používání elektroměru V6.0

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Multifunkční elektroměry E700- příručka pro instalaci a používání elektroměru V6.

Autor: Enermet

Strana 6 z 39

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
2. 2. 3. Instalujte baterii k bloku umístěném pod krytem. Strana 39 . Když zvedne levá strana posuvného krytu milimetrů a zároveň posune doprava, kryt otevře.Multifunkční elektroměry E700- příručka pro instalaci používání elektroměru V6, 6. Uzavřete kryt jeho posunutím pravé strany doleva. Vypněte napájení.2002 2002Enermet 2. Životnost baterie let.3 Baterie K elektroměru může být připojena záložní baterie. Sledujte Obr. Připojte napájení. Ujistěte se, kryt spočívá ve vodících kolejničkách. Odstraňte plombu levé strany horního krytu. Během výpadku dodávky elektrické energie zachová baterie reálný čas delší dobu, než umožňuje nainstalovaný superkapacitor. Zaplombujte kryt, pokud potřeba. Vkládání baterie: 1.9