Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 98 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Při přepnutí přešla ručka druhou stranu nulové polohy vý­ chylka byla dílky. proto, byla sloučena s jiným ěřidly univerzální celky. Měřicí můstky typu Omega Pro běžnou potřebu principu Wheatstonova nebo Thomsonova můstku nás vyrábějí měřicí můstky označením Omega. 67). M ůstek Omega měřicí rozsah 0,05 000 pomě­ rových odporů, které řadí přepínačem čelní straně přístroje (obr. Poznámka: ěřidla ají upotřebitel- nost více let. Z obou výchylek určí střední hodnota. Dají jím měřit odpory 10—6 Q, s přesností 0,2 nebo 0,5 % (obr. Střední hodnota srovnávacího odporu, při kterém by měl galvanometr nulovou výchylku, vypočítá: R 0,4 37,4 O % 3 Měřený odpor bude Rx nastavený poměr ----- 37,4 O Wlreatstonovým můstkem lze měřit činné odpory asi 0,5 107, tj. tomu hodí můstek nazývaný Thomsonův.galvanometru, má-li srovnávací odpor hrubší dělení. Při měření pod vznikají již chyby pře­ chodovými odpory mezi kontakty přepínacích kartáčků, místě při­ pojení odporu odporem přívodních šňůr. 000 000 MQ. Zdrojem proudu normální plochá baterie 4,5 vestavěná přístroje. Příklad: Srovnávací odpor lze nastavit Při nastavení ukazo­ val galvanometr výchylku a2= dílky jednom směru nulové polohy. 66). roto jsou příručce uvedena ěřidla, terá jsou provozu rozšířena, když jejich výroba byla omezena, např. Thomsonův můstek Aby daly měřit velmi malé odpory, značně menší než třeba použít můstku, kde jsou vhodným způsobem vymezeny přechodové odpory a vliv spojů. takových přípa­ dech můstek vyvážíme tak, aby přidáním jednoho stupně srovnávacího odporu přešla ručka jedné strany přes nulovou polohu druhou stranu. 100