Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 90 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
14. Národní podnik Metra vyrábí dva druhy těchto měřidel: typ KAV (obr. 92 Obr. trojfázové ka­ bely, protože geometrický součet proudů jednotlivých fází rovná nule. Prvním druhem tohoto typu měřidla klešťový ampérmetr, kterým se dá měřit jen proud. Klešťovým měřidlem můžeme měřit proud tam, kde jsou jednožílové vodiče, např. 59a. 59a) pro rozsahy proudu 000 pro napětí 300 až 600 typ KVAm (obr. Sekundární vinutí umístěno pevné části jádra spojeno měřicím přístrojem. Novějším výrobkem klešťový ampérvoltmetr, kterým měřit jak proud, tak napětí. Měřené vodiče mohou být izolované také pancéřování vodičů nevadí. Měřicí soustava magnetoelektrická stykovým usměrňovačem. R A R K rychlému snadnému měření střídavého proudu také napětí pro­ vozu spotřebičů používáme klešťové měřidlo. 59b) pro rozsahy proudu 120 pro napětí 60—•300—600 Všechny proudové rozsahy jsou pro trvalé zatížení. Proud změříme bez přerušení měřeného obvodu obemknutím vodiče čelistmi] malého klešťového trans­ formátoru. Klešťový pérvoltm etr KAV . Nedají měřit vodiče, které jsou pohromadě, např. Měřený vodič primárním vinutím transformátoru. Na čelní straně měřidla stupnice přepínač proudových napěťových rozsahů. přípojnieích, vývodech kabelových koncovek, svorkovnice motoru apod