Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 82 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
13. Střední svorka, označená společná pro měření proudu napětí. Měřidlo tři stupnice. Tato napětí měří mezi prostřední svorkou (+) zdířkou označenou nebo 300 mV. Horní dělení je určeno pro měření střídavého proudu a napětí. 51). Prvním naším výrobkem tohoto typu přístroj značky Avomet, který se nyní vyrábí obdobném provedení označením (obr. 51. Y MAG KTRI CKÉ Y SE I Dobré vlastnosti magnetoelektrické soustavy využily spojení se stykovými usměrňovači (kuproxidovými, selenovými nebo germaniovými diodami) výrobě měřidel, kterým říká přístroje univerzální. Obě mají dílků jsou částečně prodlouženy. Levá svorka, označená použije při měření proudu. Měřidlo má tři připojovací svorky, které upevňují spojovací vodiče buď kabelovým očkem, nebo banánkem. Střední stupnice pro hodnoty stejnosměrné. Mezi svorkami jsou dvě zdířky, označené 300 mV. prodloužené části lze také měřit. 84 Obr. Měřicí přístroj Avomet jeho číselník . Spodní dělení pro roz­ sah 1,2 střídavého napětí. jimi měřit nejen proud napětí stejnosměrné střídavé soustavě, ale činné odpory nepřímo výkon kapacita apod. Pravá svorka, označená použije pro měření napětí