Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 8 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
..................................................................................................................................................... Postup při ěření záznam nam ěřených ........................................................................... Zjišťování ísta izolační poruchy kabelu nebo venkovním vedení 189 a) Zjišťování ísta poruchy ... 205 Zkoušení ochrany nulováním ..216 d) Měření zemního .................................................... Měření izolačních odporů ............. 214 c) Zkoušení ochran napěťovým ....207 b) chrana ............................245 R .............................................. 235 35............................. 213 Zkoušení ochrany .....................................................................221 f) Měření přechodového odporu zemnióů ..........................................................................................................199 31..................192 30................................................ 243 L ite ................................................................................................................... Měření neelektrických lič ................................................................................... 232 34...................... Zlepšení účiníku ............................................................................................246 9 .............................................................................223 32.......................................................................................................29............................................................................................................................................ 225 a) ěření izolačních odporů nových zařízení uváděných provozu 228 b) Měření izolačních odporů při periodických .................................................216 e) Zjišťování ěrného odporu ................................................................................ Závislost hodnoty činného odporu změně ..................................... 198 c) střední ...................................................................................................229 33...............................................................J95 a) Jednotlivá .......................................................................................................... 205 a) chrana ......................................................... Bezpečnost při ..... ontrola ochran před nebezpečným dotykovým tím ......................................................189 b) pulsní, indukční rázové ěřicí ...........................................................................................................242 36....................229 c) Měření izolačního odporu spotřebičů ...................................................................................................................................... 196 b) Skupinová ...................