Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 74 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Pro měřicí účely použijeme měřicích transformátorů proudu pokud možno s malým nadproudovým číslem. násobek jmenovi­ tého proudu, při kterém chyba proudu dosáhne při jmenovitém zatí­ žení účiníku cos <p= 0,8. nadproudové číslo, které se vyznačuje štítku transformátoru, např. 46b.Pro transformátory proudu udává tzv. 14. Rozváděčové měřicí transform átory proudu: a) přípojnic, násuvný 76 . Když totiž zkratový proud primární straně dosáhne násobku nadproudového čísla, magnetický obvod trans­ formátoru proudu prakticky již nasycen při jeho dalším růstu proud na sekundární straně nepřestoupí hodnotu Tím jsou jisté míry Obr