Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 71 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Běžný měřicí transformátor proudu má dvoje vinutí—primární, tzv. ruhy ěřicích transform átorů proudu X L W K L w nk / m0) . vstupní, sekun­ dární, tzv. Měřicí transformátory Obr. 45. Pro transformátory jedním mě­ řicím rozsahem platí řada: 12, — _ — — 100 125 150 200 250 — _ 300 400 500 600 750 000 A a dále 000 Hodnoty vytištěné tučně jsou přednostní.11. Primární vývody měři­ cího transformátoru značí velkými písmeny K, vývody sekundární malými písmeny k, svorky sekundárního vinutí při- Obr. C) [W X L w m* / o) mlk hoo rl' 73 . výstupní. MĚŘI U Jmenovitý sekundární proud měřicích transformátorů proudu bývá A. Zapojení proudových cívek ěřicích přístrojů sekundárního obvodu ěři­ cího transform átoru proudu proudu mají normalizovanou řadu primární­ ho proudu. 44. Transformátorů sekundárním proudem používá jen výjimečně, a tam, kde dlouhé spojovací vedení mezi měřicími přístroji transfor­ mátorem při proudu znamenalo velkou zátěž