Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 28 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
.. přiteoloté T Obr... Největší hodnota měřicího rozsahu může být: a) je-li nula jednom konci dělení stupnice, největší hodnota měři- 30 ... .......... systém. 7)... Aby omezeně záměnné záměnné příslušenství nemělo vliv třídu přesnosti elektrického měřicího přístroje, používá příslu­ šenství třídou přesnosti nejméně jeden stupeň lepší, než měřidlo, pro které příslušenství určeno. Je-li elektrický měřicí přístroj součástí měřicího zařízení, platí třída přesnosti uvedená číselníku měřidla pro dotyčný měřicí přístroj nikoliv pro celé zařízení.... Mají typové označení a'používají se~jako přenosné při přesných měřeních montážích. Měřicí rozsah Měřicím rozsahem rozumí označení nebo nakreslená část rozsahu stupnice, níž můžeme měřit předepsanou třídou přesnosti...........Podle elektrotechnických předpisů ručkové měřicí přístroje dělí do tříd přesnosti: 0,1; 0,2; 0,5; 1,5; 2,5 Třída přesnosti lepši než 0,2 je pro základní velmi přesné přístroje. Pro laboratorní přístroje používá třídy přesnosti 0,2 0,5. ......tov.............. Provozní rozváděčové přístroje mají obvykle třídu přesnosti 1,5 nebo 2,5... á....&tat .......... Cejchovánovpoloze..... orekční křivka I když jsou laboratorní měřidla velmi přesná, přikládá nim tzv.... Měřidla třídou přesnosti 0,5, označená také jako laboratorní, vyrábí národní podnik Metra osazení do”skříněk lisované plastické hmoty.. ......... Oddělené omezeně záměnné záměnné boč- níky předřadníky mají třídu přesnosti 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1....I J. korekční křivky vidět, chyba měřidla různých místech stupnice různá.......... ... zimáky. ko­ rekční křivka, podle níž vypočítá skutečná hodnota (obr.............