Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 232 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Příklad: Cívka měděného vodiče průřezu 0,4 mm2 měla při teplotě 25 odpor 1,8 vodivost mědi při teplotní činitel « 0,003 tj. teplotu, pro kterou byla při její konstrukci vypočítána z toho li'2 R,1 Rioil oc(ů— 20)] 1,8 [1 oc(0 20)] 0,003 9(25 20)] 1,765 U Délku navinutého vodiče vypočítáme rovnice iž2o— —= yS l RioyS 1,765.dosazením bude 1,7 235 (235 25) 1,21 260 314,6 i ů2 314,6 235 79,6 °C Změřením odporu cívky teploty lze také vypočítat, kolik cívka při­ bližně závitů. .0,4 000 cm Změříme-li střední průměr cívky, např. cm, bude cívce navinuto závitů N nd 4 000 3,14 5 250 234 . Naměřený odpor přepočte teplotu °C, tj.57