Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 202 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
204 . Při měření spotřeby straně kompenzaci jalového výkonu straně nn kompenzuje jalový výkon transformátoru samostatným kondenzátorem. Jalový výkon kondenzátorové baterie vypočítá obdobným způsobem, jako je uvedeno části 30b (Skupinová kompenzace), výsledek výpočtu za­ okrouhlí nejbližší vyšší vyráběnou řadu. Řídicí článek výrobním podniku nastaven účiník kompenzaci cos cp= 0,98 není třeba jakákoliv manipulace místě určení.požadovaný jalový výkon, odstupňovaný kVAr 480 kVAr